Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Leta Páně 1595

ve čtvrtek den středopostí
s poručení vysoce urozeného pána
pana Jetřicha z Žerotína a na Strážnici,
za plesníka Jíry Čechového a starších Pavla Plesníkového,
Šimona Jarošového, Matěje syna malého Jana, Pavla Holejch,
rybářů strážnických,
a Jana Špačka, písaře radního jejich, skrze mne
Václava Letovského, obyvatele měst[ečka] Boskovic a Ježova,
založena jsou tato registra purgkrechtní rybářská,
podle kterýchž jse co na kterém gruntě komu spravedlnosti jeho
náleží snadně vyhledá a podle tohoto indexu každej grunt jak
najíti máš, jse spravíš.

Grunt List

1 Matěje Mečíře ............................ 1
2 Jana Jelénky ............................. 12
3 Pavla Plesníkového ....................... 21
4 Eliáše Skřičky ........................... 31
5 Daniele Barčáka .......................... 41
6 Pavla Holých ............................. 51
7 Jiříka Tichého ševce ..................... 61
8 Martina Štočka ........................... 71
9 Jakuba Jelénky ........................... 81
10 Mikuláše Rybáře .......................... 91
11 Bartoše Špaty ševce ...................... 101
12 Jana Jidáška ............................. 111
13 Vaňka Koželuha ševce ..................... 121
14 Jana Hospodáře ........................... 131
15 Pavla Bílka ševce ........................ 141
16 Lukáše Kutějkového ....................... 151
17 Doroty, vdovy po nebo[žtíku] Martinovi
Zmrzlém zůstalé .......... 161
18 Tobiáše Lánskýho ševce ................... 171
19 Jiříka Čechova ........................... 181
20 Matěje malýho Jana ....................... 191
21 Šimka Jarošového ......................... 201
22 Martina Fraňka ........................... 211
23 Martina Kunovského ....................... 221