Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Letha Páně 1595

založena jsou tyto registra sirotčí rybářský strážnický
pro vzdělání dobrého řádu a pro snadější pak vyhledání
jednoho každého statku a spravedlností sirotčích
tímto indexem,
kde v kterém listu kterýchž sirotkův
aneb spravedlnosti jejich hledati máš,
tak jakž níže pořadně napsáno jest,
spraviti se moci budeš.

Sirot[ci] ne[božtíka] List

1 Nápadníci nebožtíka Martina Skřičkového ..... 1
2 Václava Plesníkového ........................ 3
3 Jakuba Rybáře ............................... 5
4 Mikuláše Zelenky ............................ 8
5 Jana Machalce ............................... 11
6 Martina Pecového jinak Zmrzlého ............. 13
7 Jiříka Malého ............................... 15
8 Vaňka Dryáčka ............................... 17
9 Pavla Plesníka .............................. 20
10 Martina Kršáka .............................. 25
11 Pavla Bílka ševce ........................... 28
12 Martina Fraňka .............................. 32
13 Jana Jidáška ................................ 33
14 Vaňka Koželuha .............................. 36
15 Václava Plesníkova znovu spravený ........... 38
16 Martina Štočka .............................. 40
17 Pavla Holého ................................ 44
18 Matěje Koudelky ............................. 46
19 Eliáše Rybáře ............................... 49
20 Kutějkova Lukáše ............................ 52
21 Daniele Barčáka ............................. 55
22 Jíry Slavkovského ........................... 57
23 Zachariáše Bílkova .......................... 59
24 Filipa Hoškova .............................. 61
25 Šimka Rybáře ................................ 63
26 Martina Kalábového .......................... 67
27 Zachariáše Macháčkového ..................... 70