Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Šimka Machalové[ho]

f 91a

Ten vejš psaný Šimek má grunth svůj z půl lánem roli od dávných leth zaplacenej.

Leta 1598 Michalů Šimek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi synu svýmu z půl lánem rolím, z koňmi, z vozem, z pluhem i jiným hospodářstvím za 70 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 5 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pejchů Jan, Bartoš Kutějků, Jan Hlavů S.R.S.
Než Šimek Machalů sobě to vymínil, aby Jan syn jeho jemu každýho roku až do smrti jeho jedny hony žita a druhý hony ovsa bez všeho odporu a nesnáze osíval.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Michalové[ho] Šimka za g[runt] otci svému 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Šimka Michalového otci svému 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Šimka Michalového za gr[unt] otci svému 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Šimka Michalového za gr[unt] otci svému 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Michalů Šimkovi Michalový[mu] otci svému 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Michalů za g[runt] Šimkovi Michalovému otci svému 4 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad Jakubovi Šestákovi grunt ze čtvrtí roli za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy guntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Vávra Šnupka, Jan Boraj SRSN.

Téhož letha Jan Kašparů ujal druhou polovici gruntu ze štvtí roli za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské [a] obecní odbejvání Václav Mikulášů, Urban Mikota SRSN.

Pustý