Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Duchka Michalového

f 101a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněz purkrechtních v listu 158 Duchek vejš psaný koupil grunth svůj ze štvrtí roli od Ondry Kučerovýho za summu 53 zl.
Na kderýž jest závdanku vyplnil 4 zl a od Ondry Kučery, což mu na témž gruntě náleží, koupil 3 zl a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 46 zl, ty má pokládati po 3 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirotkům nebožky Žofky Vařejky totiž Dorotě 22 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item Ondrovi Vincourovi též náleží 2 zl. Ty jemu položeny býti mají, když sirotci svrchu psaní svou spravedlnost vyberou.
Item Janovi Kováři na posledních penězích 22 zl.
Rukojmě Vaněk Zubatej, Šimek Michalů, Jíra Strejčeník a Janek Hladký R.S.N.
Ty 2 zl výš psaný, kderéž Ondrovi Vincourovi náleží, odvedl jest je za dluh Janovi Kovářovi. A tak jemu náležeti bude
24 zl.
f 101b
Letha [15]94 položil Duchek Michalů za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.

Letha [15]95 ten grunth napřed psaný prodán od Duchka Michalového Janovi Surému za summu napřed psanou 53 zl a tak týž Duchek témuž Janovi Surému, což na tom gruntě zaplaceného měl, pustil 10 zl. A mimo to sobě díl Kuny manželky své, což jí po Žovce Vařejce náleželo 8 ½ zl, srazil. A tak všeho dopláceti zůstává ještě za týž grunth 32 zl, ty má pokládati od letha [15]96 pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Martiníčků, Bartoň Pešových, Václav Bařinů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jan Surý za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Surý za grunt svůj peněz purg[rechtních] 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Surý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Valenty Hálky 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Jana Kuběje položil Jan Surý za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Valenty Hálky 2 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Jan Surých prodal grunt ze štvrtí roli Duchkovi Michalovému za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Boháček, Tomáš Krčmů, Jan Michalových S.R.S.A N.

Téhož letha ut s[upr]a položil Duchek Michalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Valenty Hálky ostatních peněz 2 zl a Janovi Kovářovi 1 zl.
f 102a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položila Barbora, manželka n[ebožtíka] Duchka Michalových, za grunt Janovi Kovářovi do Veselí 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, vydány sou témuž Janovi Kovářovi.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položila Barbora n[ebožtíka] Duchka Michalových za grunt Janovi Kovářovi 2 zl. Ten zůstává při ouřadě, jsou vydány Jankovi Kováři do Veselí ty 2 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Barbora Michalových prodala grunt ze čtvrtí roli Janovi Markusovýmu za summu 60 zl. Závdanku jí dal 8 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Vaverčík, Mikuláš Napapal, Jan Onučka S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upra] položil Jan Markusů za grunt 3 zl. Zůstávají při ouřadu, mají se vydati Jankovi Kovářovi do Veselí. Dáno jemu z nich 2 zl a Václavovi Pytlovanému podli skoupení od Jana Surého 1 zl.
A jakož ještě témuž Janovi Surýmu náleželo na tomto gruntě 22 zl 15 gr, ty jest prodal Václavovi Pytlovanému za hotových 3 zl 10 gr, jíti jemu mají po 1 zl, až Janek Kovář 17 zl po
2 zl vyzdvihne, po 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Markus za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Václavovi Pytlovanému 1 zl a Jankovi Kovářovi 2 zl, ty zůstávají při ouřadu.

Pustej

Leta Páně 1615 z poručení pana Tobiáše Purgkrábka, toho času úředníka na Strážnici, purgkmistr a konšelé prodali ten grunt pustý se čtvrtí roli a což k tomu náleží Pavlovi Janoulkovému za summu, což na něm dopláceti, totiž 46 zl bez závdanku, platiti má ročně počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti panské a obecní Martin Strejček a Bartoš Těšínský SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Janoulek položil za grunt Janovi Kovářové[mu] do Veselí 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Janoulek položil za gr[unt] Janovi Kovářovému do Veselí 2 zl.

Pusté

f 102b
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad grunt se čtvrtí roli Martinovi Malíkovému za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jura Janoulek, Jan Jurík SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Martin Malíků prodal grunt Štěpánovi Markovi za summu 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jíra Zbořil, Martin Malík S.R.S.N.

Pustý