Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Martina Pejhy

f 111a

Letha Páně 1592 podle zápisu kěnh starých purgkrechtních v listu 159 Martin vejš psaný koupil grunth svůj ze štvrtí roli od Jíry Bouchala za 60 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 10 zl a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 50 zl, ty pokládati má po 4 zl.
Ta summa náleží osobám psaným, a to těmto
Item sirot[kům] nebožtíka Ondry Bele 13 zl. Ty jim jíti mají od výš psaného letha po 4 zl.
Item Jírovi Bouchalovi též náleží 37 zl. Ty jemu jíti mají, když napřed psaní sirotci svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl.
Rukojmě Martin Šerých, Martin Kovář, Jan Martiníčků a Vašek Řidkuov R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin vejš psaný za grunth svůj 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin vejš psaný za grunt 4 zl.
f 111b
Letha [15]98 položil Martin Pejha za grunth 4 zl.

Téhož leta 1598 purgkmistr a starší lipovští prodali grunt ze čtvrtí roli a z achtelem vinohradu v Starej hoře, zuostalý po n[ebožtíku] Martinovi Pejhovi, Janovi Hlavovi za 120 zl. Závdanku na to položil nápadníkům n[ebožtíka] Ondry Bele při odevzdávce 4 zl a dílu po Dorotě ženě své sobě srazil 14 zl, ostatek doplátceti má od letha [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pejhů, Mikuoláš Tkadlec, Václav Benedíků, Jura Strejčeník S.R.S.N.
Ten závdanek ut s[upr]a přijal Jíra Bouchal podle vyhledání bedlivého. A tak jemu samému ta spravedlnost již od leta [15]99 půjde.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jana Hlava za g[runt] svůj Jírovi Bouchalovi 4 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jan Hlava za grunt Jírovi Bouchalovi 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Hlava za grunt Jírovi Bouchalovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Hlava za g[runt] Jírovi Bouchalovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Hlava za grunt Jírovi Bouchalovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Hlava za g[runt] Jírovi Bouchalovi 4 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Jan Hlava prodal grunt ze čtvrtí roli i z achtelem vinohradu v Starý hoře Mackovi Halíčkovi za summu 83 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Kapsa, Jan Kočička, Mathouš Matuška. S.R.S.A N.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Halíček za sám vinoh[rad] v Staré hoře na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pejchového 1 zl.
f 112a
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Macek Halík za grunt Jírovi Bouchalovi 2 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejchy položil Macek Halík za grunt nápadníkům Jíry Bouchala 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejchy položil Macek Halík zaa gr[unt] nápadníkům Jíry Bouchala 1 ½ zl.
Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům neb[ožtíka] Jíry Bouchala předních peněz 8 zl
15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pejhy 68 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Macek Halík za grunt nápadníkům Jíry Bouchala 3 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Halík za gr[unt] nápad[níkům] Jíry Bouchala 3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Macek Halík za grunt na nápadníky Jíry Búchala 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Macek Halík za grunt na n[ápadníky] Martina Pejhy 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Macek Halíků položil 3 zl.

Ten grunt svrchu psaný se čtvrtí roli a vinohradem i se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, [prodal] Janovi Matějnovi za 83 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravy a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Peterků a Matěj Halíčka SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Matějnů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pejhy peněz ročních 3 zl.

Letha svrchu psaného Jan Matějnů prodal prodal grunt svůj s jednou čtvrtí roli, s vinohradem v Staré hoře za summu 80 zl Martinovi Hurýškovi. Závdanku dal jemu 1 zl 15 gr, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Moštěnský a Jan Matějových SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Hurýšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pejhy 1 zl 15 gr.

Jakož po dvou bratřích Lidy manželky jeho, totiž po Jírovi a Janovi, zemřelých spravedlnosti manželce jeho připadlo 21 zl 18 gr a na Kateřinu sestru manželky jeho tolikéž 21 zl 18 gr, takových 21 zl 18 gr srazí sobě na tom gruntě a vypisují se jemu, jakož by je zaplatil.
f 112b
Jakož Malík Halíčka na tom gruntě mimo vyzdvižení závdanku zaplaceného měl 19 zl 15 gr, ty jest prodal Martinovi Hurýškovi za tři vědra vína. A tak ten Malík Halíčka na tom gruntě nic více nemá.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Hurýšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pejhy 1 zl 15 gr.
Pustý

Letha 1630 za purgmistra Pavla Janoulka po smrti Martina Hurýška Václav Pavlíčků pojmouc sobě manželku neb[ožtíka] Hurýška, ujal se toho grunthu se vším tím, což k němu přináleží na ten spůsob, což na něm dopláceti zůstane, aby platiti povinen byl každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské a obecní Jan Vlášek a Macek Hrubý S.R.S.a N.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt ujal ze čtvrtí roli Jan Prášil za summu 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Martin Búchal a Martin Osoba S.R.S.N.

Pustý