Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Jakuba Jankového

f 121a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 72 Kuba vejš psaný koupil grunt od Jíry bratra svýho za 100 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 88 zl 22 gr a ještě dopláceti zůstává 11 zl
8 gr, ty pokládati má při Vánocích od letha [15]94 po 4 zl.
Z toho náleží předních peněz Dorotě, manželce Matěje Kotačky 1 zl 8 ge.
A sirotkům nebožt[íka] Tomana Hanáka 10 zl.
Rukojmě Ondra Bel, Šimek Michalových, Macek Mašanů, Mach Šerých R.S.N.
Letha [15]94 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 4 zl 8 gr. Z toho dáno Dorotě Kotačkové 1 zl
8 gr a do truhlice vloženo s[irotkům] nahoře psaným 3 zl.
Letha [15]95 položil jakub vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jakub vejš psaný za grunth 4 zl.
J[es]t zaplacený.
f 121b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jakub Janků před smrtí svou kšaftem poručenství učinivše dítky své i s matkou porovnav, na čemž sou přestali a grunt poručil Jírovi synu svému, aby jej měl a užíval za volný a svobodný, zaplacený [a] nezávadný. Podle čehož jest jemu odevzdán a za něj není nic dlužen.
Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest tu čtvrt roli se vším tím příslušenstvím, kteréž k tomu gruntu přináleží, Jíra Horňák za summu 15 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti vrchnostenské odbejvání a obci Jan Osoba, Pavel Janíků S.R.S.N.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jíra Horňák prodal grunt Martinovi Kolářovi za summu, jakž ho sám jměl, jmenovitě za 15 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Martin Horčice a Jíra Zbořil SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Martin Kolář položil 15 gr. Ty přijal Jan Osoba na místě manželky své.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Martin Kolář položil a náleží Janovi Osobovi na místě manželky svej a zůstává za ouřadem 15 gr.

f 122a
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Martin Kolář položil a přijal Jan Osoba na místě manželky svej peněz ročních 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Martin Kolář a přijal Jan Osoba na místě manželky své peněz ročních 15 gr.