Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Martina Kováře

f 131a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 116 Martin vejš psaný koupil grunth ze štvrtí roli od Petra Miklovýho za summu 70 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 35 zl. Ty jemu pokládati má po 4 zl až do vyplnění těch 35 zl.
Rukojmě Martin Machalů, Jíra Žídek, Kuba Janků a Ondra Bel S.R.S.N.
Letha [15]94 vyplnil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních Jiříkovi Žídkovi 4 zl.
Téhož letha položil Martin Kovářů za grunth svůj peněz purgkrechtních Jírovi Žídkovi 19 zl.
A tak tenž Martin Kovářů grunth svůj zouplna zaplatil a žádné[mu] nic dlužen není.

Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje Bartoš Kutějků majíce grunt ze čtvrtí roli od Martina Kováře koupený, zase jej prodal Tomášovi Krčmovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 5 zl a platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu g[runtu] a povinnos[ti] JM Páně Šimek Polák, Štěpán Pelů, Václav Nováků S.R.S.N.
f 131b
Téhož leta [15]99 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Tomáš Krčma za g[runt] svůj Bartošovi Kutějkovi do Stráž[nice] 3 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Tomáš Krčmů za grunt Bartošovi Kutějkovi do Strážnice.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Tomáš Krčmů za grunt Bartošovi Kutějkovi do Strážnice 3 zl.
Jakož Bartošovi Kutějkovi na tomto gruntě náleželo ještě mimo prvnější vyzdvižení summy 57 zl, takové peníze prodal Izrahelovi Aronovi zeťovi do Strážnice za hotových 15 zl, kteréž sobě bude od leta 1602 vyzdvihovati. Stal se tento prodej z dovolením Tomáše Krčmového, držitele tohoto gruntu, poněvadž s to bejti nemohl, za purgmistra ut s[upr]a letha 1602.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položeno z závdanku Tomáše Krčmového za g[runt] Izrahelovi Židu do Stráž[nice] 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán grunt po Tomášovi Krčmovi zůstalý Václavovi Novákovýmu s 1 klisnou, hříbětem, vozem, pluhem, bránou za summu 76 zl. Závdanku dal
6 zl, ty přijali ouřad na sirotky téhož Tomše, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Šimků, Mach Šklubalů, Tomáš Vejskal SRSAN.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Nováků za grunt Izrahelovi Židu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Nováků za g[runt] Izraelovi Židu 2 zl.

Pustej

Leta Páně 1615 z poručení pana Tobiáše Purgkrábka, toho času úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší lipovští prodali ten požár se čtvrtí roli, loukou a což k němu přináleží Bartoňovi Těšínskému za 50 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Machala a Matěj Halíčka SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bartoň Těšínský položil 2 zl. Ty sou vydané Izraelovi Židu.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bartoň Těšínský položil za gr[unt] Izraelovi Židu 2 zl.

Pusté
f 132a
Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře prodán jest ten požár s jednou čtvrtí roli Janovi Osobovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Smolínský a Pavel Juráček S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Osoba položil za grunt peněz a ty zůstávají za ouřadem lipovským
1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Osoba položil za gr[unt] svůj ročních peněz 15 gr. Zůstává za ouřadem.
Pusté