Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Matěje Mašáňového

f 141a

Tenž Matěj drží grunth z půl lánem roli po nebožtíkovi Janovi Hlavatým pozůstalej podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 19 v summě 180 zl.
Na kderýž jest i s tím, což nebožtík Jan Hlavatý, první manžel Mahdy manželky jeho, zaplatil, všeho 135 zl 15 gr do letha 1594 vyplnil. A tak ještě tenž Matěj Mašáňů dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích osobám níže psaným, a to takto:
Item na zbor a kostel lipovský 6 zl. Ty jest vyplnil.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky letha [15]94
4 zl 15 gr, dáno.
Item Maruši, sestřenici nebožt[íka] Jana Hlavatého, podle poručentví jeho 15 z, vyzdvihla.
Item Janovi, bratru tej Maruši 10 zl, zaplaceno.
Item Zuzanně, sestře téhož Jana 7 zl, vyzdvihla.
Item Jírovi Hrubcovu z Vrbky 2 zl, vyzdvihl. Ty jest od něho tenž matěj koupil.
A spravedlnost těm osobám výš psaným po vyplacení vejš psaných 4 zl 15 gr sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky náleží. Ty jim jíti mají pořadně po 5 zl.
Opravu dává, že od někderých nětco skoupil, má to ukázati.
f 141b
Letha [15]94 položil Matěj Mašáňů za grunth svůj peněz purgrechtních 5 zl. Z toho dáno na sirot[ky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 ½ zl a Janovi napřed psanému též dáno 15 gr.
Letha [15]95 položil Matěj Mašáňů za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Maruši, sestřenici neb[ožtíka] Jana Hlavatého 1 zl a Janovi, bratru též Maruši dáno 4 zl.
A mimo to táž Maruše ostatek, což jí tu ještě náleželo, Matějovi Mašáňovi 14 zl prodala. A tak tu více nic nemá a Matějovi Mašáňovi se na zaplacení gruntu jeho sraziti mají.
Letha [15]96 položil Matěj Mašáňů za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha [15]97 položil Matěj Mašáňů za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Zuzaně ostatního dílu 2 zl a Janovi též dáno na díl jeho 3 zl. svůj
Leta [15]98 položil Matěj Mašáňů za grunt svůj ostatních peněz 2 zl 15 gr.
A tak grunt svůj zouplna [a] docela doplatil.

Letha 1601 za purmistra Václava Pytlovaného Kateřina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matějovi Mašáňovi, koupila grunt s půl lánem roli, se 4 koňmi a pátým hříbětem,
s 1 krávou, se 14 ovcemi, se 2 dobytka svinského, se vším osetím jarým i ozimým, s šaty ložnými a jiným k tomu příslušenstvím za summu 309 zl. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo 81 zl a tak zůstává dopláceti ještě

228 zl, placením od letha 1602 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Žalek, Jíra Tomšíků, Mikuláš Trachta, Pavel Psík, Jan Onučka, Michal Michna, Pavel Boháč S.R.S.A N.
f 142a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Kateřina Mašáňka prodala grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s jednou sviní, s 1 ovcí, s krávou 1, s polovicí všeho osetí ozimého, s 21 m[ěřicemi] ovsa,
s 1 m[ěřicí] ječmene, s 1 m[ěřicí] žita Jakubovi Florianovýmu za summu 309 zl. Závdanku jí dal hotových 15 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Čupka, Mikuláš Kutějků, Martin Šerý, Jan Lukšů, Václav Nováků a Martin Machala SRSAN.
NB. A jakož výš psaný uvolil se Kateřině Mašáňce přisívati do smrti její jedny hony žita a druhý ovsa na dílích, všakž Kateřina povinna bude své semeno dávati.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jakub Frolianů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mašáňového 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jakub Florianů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mašáňového 8 zl.
Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodali purgkmistr a ouřad od téhož gruntu ut supra grunt se čtvrtí roli Martinovi Osobovi za 8 zl, placení po 1 zl. Odevzádno jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Pavel Janíků, Jan Jurík SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali druhou čtvrt kruntu Janovi Osobovi za 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Melichar Markolt, Jíra Hanák SRSN.
f 142b
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa stal se frejmark mezi Martinem Osobou a Pavlem Vojtkovým na grunty: tak Pavel Mlýnků bude zůstávati na gruntě Martina Osoby a tak tím spůsobem Pavel Vojtků jako Martin Osoba bude jej povinen platiti, každej grunt jakž registra ukáží. Rukojmě za ten frejmark i placení gruntův i povinnosti panské a obecní Mathouš Vlk, Ondra Okoukaňka SRSN
NB. A tak ten grunt jest připsaný Pavlovi Vojtkovému.

Pustý