Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Tomáše Štefanového

f 171a

Ten Tomáš má grunth z půl lánem roli od Martina Osobových vyfrejmarčený, kterýž již má zaplacenej.

Letha [15]96 Tomáš Štefanů ten jest umřel, grunth po něm pozůstalý z půl lánem roli i jiným všelijakým hospodářstvím, což po témž nebožt[íku] zůstalo, též i s osetím, jest puštěn Pavlovi synu jeho podle poručenství téhož nebožt[íka] Tomáše Štefanovýho ve 200 zl. Na to sobě díl svůj, což jemu na tom gruntě náleželo, srazil 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích Dorotě sestře své, dceři n[ebožtíka] Štefana, 100 zl, ty pokládati má pořadně po 6 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Onučka, Jíra Červenka, Jíra Škubalů, Mikoláš Steruský S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Pavel Štefanů za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Pavel Štefanův za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Štefanového 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Pavel Štefanův za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Tomáše Štefanové[ho] 6 zl.

Letha [15]98 Pavel Štefanův prodal grunth s půl lánem roli Pavlovi Zálešákovi za summu 210 zl. Závdanku jemu dal 40 zl a platiti má od letha 1600 po 6 zl.
Ten Pavel Zálešák z toho gruntu ušel a Pavel Štefanův jako svůj zase přijal.
f 171b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Pavel Štefanův grunth svrchu psaný s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím prodal Martinovi Machalovi za summu 190 zl. Závdanku jemu dal 20 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Bartoň Pešův, Mikuláš Hryzulka, Jan Pelů, Mikuláš Okatý, Jakub Florianů SRSN.
Z toho grunthu náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Štefanového předních peněz
82 zl, placením po 6 zl.
Pavlovi Štefanovému 88 zl.
Z těch 88 zl týž Pavel odvedl dluhův za Pavla Zálešáka za tou příčinou, že dva závdanky, jeden od Zálešáka a druhý od Machale na hotových penězích vyzdvihl, osobám těmto:
Bartošovi písaři za oves 3 zl.
Mikulášovi Hryzulkovi za víno 15 zl.
Bartoňovi Pešovýmu za víno 15 zl.
Václavovi Škodových dluhu 5 zl.
Šimkovi Polákovi 5 zl.
Dobrušovému zeťovi do Strážnice 10 zl.
Summa těch dluhův 53 zl.

A tak ještě po zaplacení těch dluhův bude náležeti Pavlovi Štefanovýmu na posledních penězích 35 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Machala za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Štefanova
6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Nápadníci n[ebožtíka] Tomáše Štefanového zpúštějí na tom gruntě Lukášovi, synu Martina Machale, kterýž po otci svém ujal 26 zl. A tak bude povinen dopláceti než 50 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Lukáš, syn Martina Machalce, za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Štefanova 2 zl.
f 172a
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Lukáš Machalů za grunt nápad[níkům] Tomáše Štefanova 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Lukáš Machalů na nápad[níky] n[ebožtíka] Tomáše Štefanového za grunt 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Lukáš Machalů za gr[unt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Tomáše Štefanového 3 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Lukáš Machalů za gr[unt]na nápad[níky] n[ebožtíka] Thomáše Štefanového 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Lukáš Machalů za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Thomáše Štefanového 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Lukáš Machalů za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jan Mlynář, nápadník Štefana ut s[upr]a.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali jednu čtvrt z gruntu Janovi Bugarovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdáno mu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Němeček, Jan Sporých SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového ujal ten grunt po Janovi Bugarovi Václav Polák v týž summě, jakž nahoře placeno jest v 10 zl, a druhou čtvrt z gruntu ujímá též v té summě v 10 zl Štefan Zlomkových, mají oba platiti komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdáno jim za volné. Rukojmě za oba povinnosti panské a obecní Jíra Zbořil a Martin Eremiášů SRSN.

f 172b
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Štefan Zlomkových ujal druhou čtvrt a tak ten grunt jemu se připisuje za poloulání za summu 10 zl, placení komu náleží po 1 zl. Rukojmě za povinnosti všelijaké Jakub Matys, Melichar Merchut SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Štefan Zlomek položil a zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Štěpán Zlomek položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Štefan Zlomek peněz ročních 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem, mají vydány býti, komu náležeti budou.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Štefan Zlomek položil za rok 1647 15 gr. Ty přijal Jakub Ondračka po mateři Dorotě Brůškovej.