Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Václava Řidky

f 191a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 137 ten vejš psaný Válav koupil jest grunth po nebožtíkovi Janovi Řidkovi otčímu svém z půl lánem roli a z jinými věcmi k tomu přináležitými za summu 230 zl.
Za kderýž jest do letha [15]93 z dílem svým i od Martina bratra svýho skoupeným vyplnil 157 zl 27 gr a dopláceti zůstává od letha [15]94 Při Vánocích Dorotě mateři svej a Kači dceři její toto:
Item Dorotě mateři 18 zl 15 gr.
Item Kateřině do Vrbky 53 zl 18 gr.
Ty jim jíti mají od výš psaného leta [15]94 po 6 zl.
Rukojmě Jan Onučka, Mikuláš Tkadlec, Vala Černej, Jan Miklů, Jan Lukšů a Jana Benedíků R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 6 zl. Ty přijala Kateřina do Vrbky na díl svůj.
Letha [15]95 položil Václav vejš psaný za grunt peněz purgkrechtní[ch] 6 zl. Ty sou vydány Dorotě mateři na díl její.
f 191b
Letha [15]96 položil Václav Řitků za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Dorotě mateři dáno 3 zl a Kateřině dáno do Vrbky 3 zl.
Leta [15]97 položil Václav za grunth svůj 6 zl. Z toho dáno Kateřině 3 zl, Dorotě mateři dáno 3 zl.
Leta 1598 položil Václav Řitků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Kateřině 3 zl a Dorotě mateři též 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Václav Řitků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Kateřině 3 zl a Dorotě mateři též 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Řitků za grunt svůj 3 zl. z toho dáno Kateřině 1 ½ zl a Dorotě mateři též 1 ½ zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Řitků za grunt 3 zl. Ty sou dány Kateřině.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Řídký(!) za grunt 2 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Dorotě mateři též 1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Řitků za grunt Kateřině ut s[upr]a do Vrbky 6 zl. Ty přijal Jíra Tkadlců z Vrbky muž její.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Řitků za g[runt] Kateřině ut s[upr]a do Vrbky. Ty přijal Jíra Tkadlců muž její.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento g[runt] od pana ouředníka na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Václav Řitků za grunt Kateřině ut s[upr]a do Vrbky 2 zl. Ty na svůj díl přijala.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Václav Řitků za grunt Kateřině ut s[upr]a do Vrbky 4 zl. Ty jest přijala na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejchy položil Václav Řitků za gr[unt] 3 zl. Ty přijala Kateřina do Vrbky na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Vácslav Řitků za g[runt] 4 zl. Ty přijala Kateřina do Vrbky na díl svůj.
f 192a
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Václav Řitků za gr[unt] 4 zl. Ty přijala Kateřina do Vrbky na díl svůj.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položila Zuzanna za g[runt] na místě n[ebožtíka] Václava Řitky otce své[ho] 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Hlinařů, nepoložil, nežli podle bedlivého vyhledání našlo se na tomto gruntě, že jest přeplaceno víceji, nežli náleželo nápadníkům napřed psaným, zejména Kateřině do Vrbky 2 zl 27 gr a Dorotě mateři její též jest 2 zl přeplaceno. A tak Pavel Hlinařů, manžel Zuzanny výš psané, má tento grunt svůj zouplna zaplacený.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Tkadlcových z Vrbky na místě Kateřiny manželky své a Doroty mateře jejich položil na převzaté peníze svrchu psané 3 zl. Zůstává ještě doplatiti 1 zl 27 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Tkadlcových z Vrbky na místě Kateřiny manželky své a Doroty mateře jejich položil na převzaté peníze ostatních 1 zl 27 gr.
A tak za ten grunt nic více dlužen nezůstává.

Pusté

Letha 1636 za purkgmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali polovici gruntu ze štvrtí roli Jurovi Hanákovi za summu 8 zl, platiti jej má komu náležeti bude po vyjití tří leth po 1 zl. Odevzdán jemu za volné. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Melichar Marholtů, Jan Osoba SRSN.

Pustý