Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Mikuláše Vodičky

f 231a

Letha Páně 1572 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 99 Mikuláš vejš psaný má grunth s půl lánem roli i jinejm k němu příslušenstvím po nebožt[íku] Štěpánovi Vlastníkovi koupenej za summu 124 zl.
Na kderýž jest od vejš psaného letha až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních 105 zl 18 gr 1 ½ den vyplnil. A mimo zaplacení zadržel letha [15]92 8 zl a letha [15]93
6 zl, kderéž obojího učiní 14 zl. A tak mimo ty zadržalé ještě dopláceti zůstává 4 zl 11 gr 5 ½ den, kderéž letha [15]94 při Vánocích položiti má.
Rukojmě Jan Konečnej, Jíra Pechů, Vala Černých, Jiřík Rozbořil R.S.N.
Ta summa zadrželá i s tím, což ještě za grunth svuoj dopláceti zůstává, náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci lipovskej 16 gr 5 ½ den.
Item Adamovi Vnučkovi 1 zl 15 gr.
Item Pavlovi Mašáňovi 2 zl.
Item Prokšovi Brhlovi 14 zl 10 gr.
f 231b
Letha [15]94 položil Mikuláš Vodička za grunth svůj 8 zl.
Z toho dáno starším na obec 15 gr.
Adamovi Vnučkovi 1 zl 15 gr.
Holomkovi Židu na místě Prokše Brhlových 6 zl.
Téhož letha [15]94 položil Mikuláš Vodička na zadržalé peníze 2 zl. Ty jsou vydány za dluh Janovi Vrbovi na místě Pavla Mašáně.
Letha [15]95 položil Mikuláš Vodička za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] ostatních všeho 8 zl 11 gr 5 ½ den.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie ouřad lipovský prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Vodičkovi Jírovi Šklubalovýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Bouchal, Jíra Velečků, Jan Kocián, Lukáš Machalů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Šklubalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vodičky 4 zl.
Na tomto gruntě odvedeno při rozdílu statku n[ebožtíka] Mikuláše Vodičky Zuzaně manželce Janové k vyzdvižení 50 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Šklubalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vodičky
4 zl. Přijal je Jíra Pejha na díl Zuzany manželky své.

f 232a
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Jíra Šklubalů za grunt Jírovi Pejhovi 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Šklubalů za g[runt] Jírovi Pejhovi 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Šklubalů za g[runt] Jírovi Pejhovi 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Šklubalů za g[runt] Jírovi Pejhovi 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Šklubalů za grunt Jírovi Pejhovi 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Šklubalů za grunt Jírovi Pejhovi 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jura Šklubalů položil za grunt Jírovi Pejhovi 4 zl.

Jíra Šklubalů prodal ten grunt z půl lánem roli a se vším příslušenstvím, což k němu náleželo, Buršovi pastorkovi svému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává 17 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 4 zl. Odevzádn mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Jmel, Jíra Šklubal a Martin Hambálek SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Bureš položil za grunt Jírovi Pejhovi peněz ročních 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bureš položil za grunt Jírovi Pejhovi peněz ročních 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bureš položil za gr[unt] Jírovi Pejhovi 4 zl.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Jurovi Košíkovi jednu čtvrt za 8 zl a druhou čtvrt Janovi Juríkovi za 8 zl, platiti jej mají po vyjití tří leth po 1 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Osoba, Jura Zbořil SRSN.
f 232b
Leta 1641 za purgkistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt prodán jest dvoum osobám, totiž z jednou čtvrtí Vávrovi Šupkovému za 5 zl a Jírovi Poláškovi druhou čtvrt za 5 zl, každej má platiti za svou stranu po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností JHM a jinších Jan Jurík a Jan Kolek slíbili R.S.N.

Pustý

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodáno jest pusté místo ze čtvrtí roli po Jírovi Poláškovi za 5 zl, platiti má každoročně Jan Lesťanský komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinosti panské i obecní Jíra Kovařík, Gregor Špachů SRSN.