Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Mikuláše Čupka

f 241a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 151 Mikoláš nahoře psaný má podsedek svuoj z rolí koupenej od Jíry Miklošovýho za 100 zl.
Na kderýž jest závdanku vyplnil 19 zl, téhož letha [15]93 výš psaného vyplnil peněz ročních 5 zl. A tak ještě za týž podsedek svuoj dopláceti zůstává Janovi Kováři, fojtu lipovskému od letha [15]94 při Vánocích 75 zl, ty jemu jíti mají po 5 zl, též Janovi Miklošovému na posledních penězích doplatiti má 1 zl.
Rukojmě Pavel Kutějů a Pavel Kůrka R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš nahoře psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 5 zl. Ty od něho přijal Janek Kovář.

Letha Páně 1594 při posudku jakož na tomto svrchu psaném gruntu náleželo Jankovi Kováři summy 70 zl, takové peníze Janek odvozuje a odkazuje sirotkům n[ebožtíka] Prokše Brhlového na zaplacení gruntu svého, což měl on těm sirotkům pokládati, jakž o tom zápis v knihách těchto při gruntu 67 obšírněji v sobě zavírá. A tak Jan Kovář na tom gruntě žádnejch peněz více nemá.
f 241b
Letha [15]95 položil Mikuláš Čupků za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [1596] položil Mikuláš Čupků za grunth peněz 5 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Čupka za grunt svůj ročních peněz 5 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Čupka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhle 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Čupka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhle
5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Čupka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Čupka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Čupka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 1 zl 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného s dovolením Její [Mil]osti Paní učinil frejmark Mikuláš Čupka s Danielem Blanařem na roli, a to takový, že Daniel ut s[upr]a dal svou čtvrt roli, z kteréž koňmi roboty se vykonávati se měly, Mikulášovi Čupkovi, na kterouž týž Mikuláš Danielovi 10 zl hotových přidal. A tak Mikuláš Čupka bude povinen z té roli roboty koňmi odbývati. Odevzdáno mu za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti obou stran.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Čupka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 5 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového Mikuláš Čupka položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového
5 zl.

Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie prodán grunt ze čtvrtí roli, ze 3 honci osetí ozimého zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Čupkovi Jírovi Šupovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Prášil, Pavel Klaniců S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového předních peněz
15 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Čupky naposledy 14 zl
15 gr.
f 242a
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie Jíra Šupa prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Klanicovi za summu 33 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Řitků, Lukáš Machala S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Pavel Klanica položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 2 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Pavel Klanica prodal grunt ze čtvrtí roli, z polovicí osetí na trojích honcích Jírovi Šlumbovi za summu 33 zl bez závdanku a pustil jemu, což zaplaceného měl, totiž 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Lukáš Machalů, Macek Halíčka S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Šlumpů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlových 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] Jíra Šlumpa prodal týž gr[unt] se čtvrtí roli Václavovi Bednáři se dvojíma honci roli žitem osetejmi za summu 33 zl. Závdanku dal 2 zl a což na tom gr[untě] Jíra Šlumpa zaplaceného měl, totiž 4 zl, ty Václavovi pustil, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šklubal a Pavel Juračků S.R.S.a N.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Vácslav Bednář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Václav Bednář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového
1 zl 15 gr.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Bednářů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového 1 zl 15 gr.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Václav Bednářů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového
2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Václav Bednářů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového
2 zl.

Téhož leta Václav Bednář prodal grunt se vším příslušenstvím Jurovi Šlumpovi za to, což na něm dopláceti zůstává, bez závdanku, platiti má od leta 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Moštěnský a Pavel Juračků SRSN.
f 242b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Šlumpa prodal ten grunt zase Václavovi Bařinovi za 22 zl 15 gr bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Petrlka a Lukáš Machalů SRSN.
Leta svrchu psaného Vácslav Bařinů položil za ten grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Bařinů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhlového (neuvedeno).

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Václav Bařina prodal grunt tento ze čtvrtí roli Pavlovi Slováčkovi za summu 22 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Tomáš Kučera a Jan Hloupý S.R.S.a nerozdílnou.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali ten grunt ze čtvrtí roli Adamovi Liškovi za
10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské odbejvání Mikuláš Smyslík, Jíra Hrubej SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt jest prodán ze čtvrtí roli Martinovi Sedlářovi za summu 5 zl, na placení po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Kašpar Těšínský a Martin Osoba S.R.S.N.
f 243a
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Martin Sedlář položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za purgkmistra Pavla Žáka položil Martin Sedlář peněz ročních, takové peníze zůstávají za ouřadem 1 zl. Jest za roli 1646 položen.