Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Doroty Lopúnkovej

f 251a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 99 táž Dorota vejš psaná má grunth svůj ze čtvrtí roli za 77 zl koupenej.
Na kderýž jest od letha [15]93 závdanku [a] peněz purgkrechtních i z koupenými 65 zl vyplnil a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má na sirot[ky] ne[božtíka] Valenty Hůlky po 4 zl – 12 zl.
Rukojmě Jíra Strejčeník, Martin Machalů, Mach Šerých a Mach Kovářů R.S.N.
Letha [15]94 položila Dorotha Lopounková peněz purgrechtních za grunth, ty jsou do truhlice sirotčí složeny
4 zl.
Letha [15]95 položila Dorota Lopounková za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 položila Dorota Lopounková za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Jest zaplatcený.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Dorota Lopúnková svrchu psaná prodala grunt svůj se čtvrtí roli Václavovi Martina Veleckého za 80 zl. Závdanku jí dal 5 zl, ostatek platiti od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Vaňků, Macek Kovář S.R.S.A N.
f 251b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Velecký za grunt Dorotě Lopounkové 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Velecký za grunt Dorotě Lopounkové 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Velečků za grunt Dorotě Lopounkové 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Velečků za g[runt] Dorotě Lopounkové 4 zl.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie při rozdílu statku neb[ožky] Doroty Lopounkové Václav Velečkův dílu po Anně manželce své, dceři její, sobě srazil 44 zl 20 gr.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali ten grunt ze čtvrtí roli Janovi Němečkovi za
10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Macek Kulíšek, Jakub Dolní SRSN.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Němeček z téhož gr[utnu] a čt[vrti] roli zběhl, kteréžto zase ujal Jíra Trn za summu 10 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Vrablec a Mikuláš Kubíček SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jíra Trn položil a zůstává za ouřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Jíra Trn peněz ročních 15 gr. Zůstávají za ouřadem.