Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jury Strejčeníka

f 261a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 91 ten Jíra vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli za 200 zl.
Na tu summu jest Matějovi Čechovi závdanku vyplnil 30 zl, více ročních peněz položil 4 zl, ty jest přijal Jan Černej na díl Zuzanny manželky svej. A platiti má od letha [15]86 při Vánocích po 6 zl summy 166 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Maruši, sirot[ku] nebožt[íka] Valy Čechový[ho] 100 zl.
Item Zuzanně, manželce Jana Černého z Malej Blatničky též náleží 46 zl.
Item sirot[kům] Macka Čechovýho Jírovi a Kateřině náleží
20 zl.
Na to jest do letha [15]94 zadržel tej Maruši 38 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pořadně platiti povinen bude.
Rukojmě Matěj Šklubal, Matěj Kotačka, Jíra Matějů, Jíra Vítků a Jíra Kuželovskej S.R.S.A.N.
f 261b
Letha [15]94 položil Jíra Strejčeník za grunth svůj peněz purgrechtních 6 zl.
Letha 1595 položil Jíra Strejčeník za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Strejčeník peněz purgkrechtních
6 zl.
Jakož jest Zuzaně, manželce Jana Černýho, náleželo na tom gruntě 46 zl, za to on Jan Černých ujal vinohrad v Radostnej hoře jednu čtvrt a sobě na něm těch 46 zl srazil a potom jej za hotové peníze prodal.
Leta [15]97 položil Jíra Strejčínek za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Strejčínek za grunt svůj na siro[tky] neb[ožtíka] Valy Čechového 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Strejčeník za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Valy Čechového 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Strejčeník na s[irotky] n[ebožtíka] Vale Čechové[ho] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Strejčeník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vale Čechového 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Strejčeník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vale Čechového 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Strejčeník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vale Čechového 6 zl.

Jakož náleželo Kateřině n[ebožtíka] Macka Čechového na díl její z tohoto gruntu vyzdvihnouti 10 zl, takové peníze Havel z Prušánek, manžel její, prodal Jírovi Strejčeníkovi. A tak tu ona nic víc nemá.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Strejčeník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vale Čechového 6 zl.
Pustej
f 262a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt s polouláním Adamovi Liškovi jednu čtvrt a Janovi Uhlíkovi druhou čtvrt za 20 zl, každej po 1 zl pořadně pokládati mají. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Vávra Šoška, Mikuláš Smyslík SRSAN.

Pustý