Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Martina Machale

f 271a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých sirotčích v listu 150 Martin vejš psaný má grunth svuoj ze čtvrtí roli po nebožt[íku] Jírovi Balášovi zůstalej za summu 50 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních 7 ½ zl vyplnil a mimo to zadržel do letha [15]93 16 zl. A tak mimo ty zadržalé ještě dopláceti zůstává si[rotkům] ne[božtíka] Matěje Rožka, totiž Kateřině a Dorotě 26 zl 15 gr, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Jíra Sládek, Jíra Bouchal, Petr Hoďasů a Mikuláš Vítků R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Více tenž Machale položil na zadržalé peníze 3 zl.
Letha [15]95 položil Martin Machalů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin Machalů za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Machalů za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Martin Machala za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 4 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Martin Machala za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 4 zl.
f 271b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Martin Machalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Machalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Machalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Machalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 4 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Martin Machalů prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, s 1 klisnou, s půl vozem, pluhem, se 3 honci osetí žita a jiným příslušenstvím Pavlovi Velečkovýmu za summu 89 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 4 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pejchů, Pavel Miškéř, Macek Šimkovch a Mikuláš Michálků S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Pavel Velečků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Rožka 4 zl.

Pustej

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze čtvrtí roli Mackovi Poláchovému za
8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti obecní i panské Pavel Janíků, Melichar Kuča SRSN.

Pusté