Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Jana Roháčka

f 281a

Letha Páně 1573 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 43 Jan výš psaný koupil grunth se čtvrtí roli i jiným k témuž gruntu příslušenstvím od Jana Řitky za summu 80 zl.
Na kderýž jest od nadepsaného letha až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 71 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává Janovi Řitkovi 8 zl 15 gr. Ty peníze sou vyšlé a za tímž Janem zadržalé zůstávají.
Rukojmě Staněk Miklů, Petr Miklů, Jan Miklů a Jan Žaloudek
R.S.N.
Těch 8 zl 15 gr náleží Kateřině, dceři ne[božtíka] Jana Řitky, spolu s Václavem, Martinem bratřími a Dorotou mateří jejich.
Letha [15]94 položil Jan nahoře psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 4 zl 15 gr. Ty sou vydány Dorotě Kotačkovej na místě Jana Řitky.
Letha [15]95 položil Jan Roháč peněz purgkrecht[ních] Kateřině vejš psané 4 zl.

Letha [15]96 ten Jan Roháč umřel, ten grunth po něm zůstalý prodán se čtvrtí roli a z jedním achtelem vinohradu v hoře Klučové Kašparovi Hurtovi za summu 70 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil 3 zl a k tomu roční peníze položí za rok [15]96 3 zl.
f 281b
A ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně při Vánocích po
3 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Onučka, Jíra Suchánek, Jan Hlava, Jan Rabáček S.R.S.N.
Kašpar Hurt ten sobě na tom gruntě díl Anny manželky své srazil 10 zl 27 gr 3 den. A mimo ten díl poražený koupil od Kuny, mateře manželky jeho, což jí ještě náleželo 9 zl 12 gr
3 ½ den.
Leta [15]97 položil Kašpar Hurt za grunt a vinohrad 3 zl.
Leta 1598 položil Kašpar Hurt za grunt svůj 3 zl. Ty sou dány do míšenejch peněz sirotčích tou příčinou, že nápadníci n[ebožtíka] Jana Řitky z jinejch peněz vybyti sou.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Kašpar Hurt za grunt svůj 3 zl. Ty sou dány do míšených peněz sirot[čích] tou příčinou, že nápadníci n[ebožtíka] Jana Řitky z jinejch peněz vybyti sou. Z těch jest vydáno Janovi Škrabovi za dluh jeho ostatních 1 zl 15 gr. A tak jemu zaplaceno.
Letha 1600 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Kašpar Hurt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Roháčky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Kašpar Hurt za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Roháčky 2 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného prodán jest grunt zůstalý po n[ebožtíku] Kašparovi Hurtovi ze čtvrtí roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, s železy, s osetím žita na jednom dílci i s jiným hospodářstvím Mikulášovi Michálkovýmu z Nivnice za summu 60 zl. Závdanku položil 5 zl, ten jest vydán za dluhy téhož n[ebožtíka] Kašpara, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 zl. Odevzdáno za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vrba, Mikuláš Napapal, Pavel Boháč S.R.S.A N.
f 282a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Michálků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Roháčka 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Roháčka
2 zl.
Pustej

Letha 1636 za purkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt pustý ze čtvrtí roli Vojtkovi Řonkovi za 8 zl, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Provazník, Melichar Kučů SRSN.
Pustý