Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Matěje Komárka

f 291a

K tomu gruntu jest čtvrt roli a pustej zůstává, na kterémžto gruntě budouce dotčený Matěj Komárek, jest z něho zběhl, z něhož náleží spravedlnosti sirot[kům] nebožtíka Štěpána Vnučky 68 zl.
A když se koli prodá a zač, do těchto register purgkrechtních se poznamenati a zapsati dáti má.

Letha [15]94 ten nahoře psaný grunth jest prodán Jírovi Kůrkovi za tu summu 68 zl, což sir[otkům] nebož[tíka] Štěpána Vnučky na něm náleží. Kterejž platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 2 zl až do vyplnění summy ut sup[ra]. Rukojmě za grunth placení, opravu a povinnosti panské zejména tito: (neuvedeno).
Na ten grunt nastoupil Jíra Onučka a jej v té summě ujal, jakž nahoře dotčeno jest, za 68 zl, ty pokládati má od letha [15]96 pořadně po 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Onučka za grunth 2 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Onučka, Pavel Kůrka S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jíra Onučka za grunth 2 zl.
Leta [15]98 položil Jura Onučka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
f 291b
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Jíra Onučka prodal jest grunt svůj ze čtvrtí roli i jiným hospodářstvím Mackovi Novákovému za summu 68 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pelových, Martin Kovářů S.R.S.A N.
A jakož mimo vzetí závdanku těch 5 zl Jíra Onučka na tom gruntě ještě 1 zl měl, to jest Mackovi Novákovému pustil. A tak ten Jíra Onučka nic nemá.
Téhož letha ut s[upr]a položil Macek Nováků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Nováků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Vojtkovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Adam Liška, Mikuláš Kubíčků SRSN.
f 292a
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového jakž se stal frejmark na gruntě za grunt přijímá po Pavlovi Vojtkovi za tu summu, jakž ho sám jměl, Martin Osoba na placení po 1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Jurík, Pavel Janíků SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Matěja Kubíčka Martin Osoba položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Martin Osoba peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem. Takový zlatý od ouřadu dle spravedlnosti vydán jest Jírovi Vaškovému jakožto nápadníku po nebo[žtíku] Štěpánovi, ceři jeho Zuzaně mateři vlastní.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Martin Osoba položil peněz ročních za rok 1647 a přijal Jíra Vašků 1 zl.