Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Tomáše Krčmového

f 301a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 144 Tomáš vejš psaný má grunth svuoj s půl lánem roli a jiným příslušenstvím od Zuzanny Brhlovej za summu 140 zl koupenej.
Na kderýžto měl vyplniti závdanku 11 zl a platiti od nadepsaného leta při Vánocích po 6 zl. Ta summa všecka náleží Mikulášovi Ryzulkovi, manželu Zuzanny Brhlovej.
Rukojmě Jan Velečků, Jíra Žídek, Jíra Strejčeník, Martin Machala, Petr Hoďasů a Mikuláš Padělek R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Tomáše Krčmového peněz ročních za grunth, ty jsou Mikulášovi Ryzulkovi odvedeny 6 zl.
A mimo to vyplnil týž Thomáš Krčmů závdanku a peněz purgkrechtních Mikulášovi Ryzulkovi od letha [15]91 až do letha [15]93, což při počtu se nevypsalo 19 zl.
Jakož jest na tu spravedlnost vejš psanou Thomeš Vrtalů po n[ebožtíku] Martinovi Vrtalového Jana chtíc ji polovici obdržeti natahoval, nemaje k tomu práva žádného, ta rozepře mezi nimi skrz urozeného pana Jana Šonara z Blimsdorfu, ouředníka na Strážnici, při posudku letha [15]94 srovnána tak, že Mikuláš Ryzulka k té vší spravedlnosti vyzdvižení právo po manželce své jmíti má. A Thomáš Vrtalů ani žádný jiný právem jeho na to se nikdy vztahovati nemá.
f 301b
Letha [15]95 ten grunth jest zase od Tomáše Krčmového puštěn Mikulášovi Ryzulkovi, poněvadž on na něm všecku sprave[dlnost] má a týž Tomáš z toho bejti ani za ten grunth placen bejti nemůže. A cožkolivěk tenž Krčma zaplaceného měl, od toho ode všeho j[es]t pustil, toliko Mikoláš Hryzulka Tomášovi na jednejch honích obilí skopné dal. A tak ten Ryzulka bude jmíti grunth svůj zaplacený a v ničemž nezávadný.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Martin Psíků pojmouc sobě Zuzannu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Mikulášovi Hryzulkovi, za manželku požár ut s[upr]a z půl lánem roli a z vinohrady na díl též manželky své přijal. A tak má grunt s půl lánem roli i s vinohrady za volné a svobodné odevzdán. Stalo se ut s[upr]a.
A tak má zaplacenej.
Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest grunt ze čtvrtí roli Jiřík Kroček za summu 15 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání povinnosti JM Páně a obci Daněk Sečkař, Mikuláš Smyslíků SRSN.

Leta 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Mikuláš Kubíčků ujal druhou čtvrt s gruntem za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Pavel Vojtků, Martin Mazančík SRSN.
f 302a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa po Jiříkovi Kročkovi ujal čtvrt roli z gruntem Ondra Okounků za summu
5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti JHM a jinších, placení gruntu Jan Uhlík a Matouš Struhař S.R.S.N.

Druhá čtvrt gruntu svrchu psaného po Mikulášovi Kubíčkovi ujaly dvě osoby, Martin Okounek se synem Ondrou za 5 zl, placení každej po 15 gr. Jest jim odevzdáno za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Uhlík a Matouš Struhař SRSN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Ondra Okounků položil a zůstává za úřadem 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodán jest týž svrchu psaný podsedek po Martinovi Okúnkovi Janovi Zálešákovi za summu 5 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Martin Kolář a Martin Kolařík SRSN.