Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Macka Šimkového

f 311a

Ten Matěj vejš psanej má grunth s půl lánem roli letha [15]87 podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 134 po nebožtíkovi Jiříkovi Šimkovým zůstalým otci jeho za summu
250 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což od Doroty sestry svej skoupil, vyplnil 56 zl 20 gr. A tak ještě za týž grunth svuoj dopláceti zůstává sirot[kům] ne[božtíka] Jíry Šimkovýho 193 zl 10 gr, na kderoužto summu jest za sebou zadržel do letha 1593 26 zl. A tak mimo ty zadržalé ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 5 zl – 167 zl 10 gr.
Rukojmě Jan Kovář, Jíra Otěr, Martin Kubíček, Martin Kovářů, Tomáš Štefanů, Matěj Mlčků, Jíra Pechů a Matěj Černej
R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Macek za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Macek za grunth peněz 6 zl.
f 311b
Letha [15]97 položil Macek Šimkových za grunth 6 zl.
Leta 1598 položil Macek Šimkových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Macek Šimků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkové[ho]
6 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Macek Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Šimkův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového
6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento grunt požár na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Macek Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 2 zl.

Letha 1610 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Macek Šimků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Macek Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Šimků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Macek Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 4 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Macek Šimků prodal grunt svůj s půl lánem roli, vozem, pluhem, bránú a jiným k tomu příslušenstvím od starodávna Pavlovi Kubíčkovýmu za summu 123 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rohanů, Václav Lopúnek, Mikuláš Hložek a Jíra Šlumpa SRSN.
f 312a
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Kubíčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkového 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Kubíčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimkovýho 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Pavel Kubíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimka 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Kubíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimka 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Kubíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimka 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Kubíčků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šimka 4 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Matějovi Kubíčkovi za
20 zl, placení ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Mikuláš Smyslík, Pavel Vojtků SRSN.
NB. Jedna čtvrt pustá.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Matěj Kubíčků peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Slabej z Javorníka na místě Doroty manželky své, dcery n[ebožtíka] Pavla Kubíčka.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Matěj Kubíčků položil peněz ročních za roli 1647 1 zl. Ten přijal Jan Slabej z Javorníka na místě Doroty manželky svej, dcery neb[ožtíka] Pavla Kubíčka.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Koukala prodán jest grunt s jednou čtvrtí roli po Matějovi Kubíčkovi Jírovi Kovářovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odvzdán jest za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Žák a Martin Hrubý SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodán jest grunt s druhou čtvrtí roli po Matějovi Kubíčkovi Gregorovi Špachovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Kuneš a Jan Kovařík SRSN.