Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Václava Miklového

f 661a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 143 Václav vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Duchka Moláňového za 15 zl.
Závdanku položil 2 zl a letha [15]92 peněz purgkrechtních položil 2 zl. A tak mimo ty položené 4 zl zůstává dopláceti Duchkovi Moláňovu ještě 11 zl, ty jemu od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl.
Rukojmě Jíra Tomšíků, Václav Belů R.S.N.
Letha [15]94 položil svrchu psanej Václav za grunth vejrunku peněz i prve nevypsanejch Duchkovi Moláňovi 6 zl.
Letha [15]95 položil Václav Miklových za grunth Duchkovi Moláňovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Václav Miklových Duchkovi Moláňových
2 zl.
Leta [15]97 položil Václav Miklových Duchkovi Moláňovi ostatních peněz 1 zl.
A tak má grunt svůj zaplatcený.
Z toho gruntu Václav Miklů utekl a zač se prodá, ta summa na J.M. Pána právem odběžným přišla.
f 661b
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného prodán grunt ze čtvrtí roli odběžný od Václava Miklových Šimkovi Polákovi za summu 50 zl. Závdanku dal 7 zl, z toho závdanku zaplaceno dluhu Jírovi Suchánkovi 1 zl, Machovi Vaškovýmu za louku 3 zl, Vaňkovi Zpěvákovi co dal za Václavem Miklovým na Vrbovce za ječmen 2 zl, Martinovi Pastýřovýmu do Hluku za ječmen 1 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Michálků, Jíra Pelů, Vojtek Kovář
SRSAN.
Z toho gruntu mají se ještě tito dluhové platiti:
Machovi Vaškovýmu za louku 15 gr.
Martinovi Pastýřový[mu] do Hluku za ječmen 15 gr.
Jírovi Suchánkovi co za něj Václav Miklových Židovi dal
1 zl 25 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Šimek Polák za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Machovi Vaškovému 15 gr, Martinovi Pastýřovému do Hluku 15 gr a Jírovi Suchánkovi 2 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad grunt ze čt[vrtí] roli Martinovi Strejčiníkovi za 10 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Šašvata, Jan Osoba SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt ujaly dvě osoby, totiž Matěj Mlčků půl čtvrti a Adam Hojil
f 332a
půl čtvrti, každej po 2 zl 15 gr, mají platiti komu náležeti bude každoročně po 1 zl. Jest jim odevzdáno za volné. Rukojmě za placení gruntu a jinších povinností za oba Mikuláš Kajduš a Jíra Vojtků S.R.S.N.

Pusté