Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Jana Varise

f 341a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 156 Jan vejš psaný má grunth svuoj ze čtvrtí roli od Pavla Kutějkového za 85 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku dal Pavlovi Kutějkovi 5 zl.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních sir[otkům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Varisů peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Varise, prodal grunth svůj Mikolášovi Šteruskýmu za summu 85 zl. Závdanku položil Mikuláš Šteruský Janovi Varisovi hned při odevzdávce 7 zl a roční peníze položil s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně při Vánocích po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Kutějků, Jíra Pejchů, Jan Psíků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Mikoláš Šteruský za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Šteruský za grunt svůj na s[irotky]] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.
f 341b
Leta [15]99 za purgmistra Jana Kuběje Mikuláš Šteruský prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Pehovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 12 zl a jakož měl zaplaceného týž Mikuláš Šteruský 7 zl, ty jest Janovi Pehovi pustil, platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu g[runtu] a povinn[osti] JM Páně Jíra Suchomel, Janek Pelů, Macek Černý S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Peha za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Peha za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Peha za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Pejha za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Pejha za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Pejhů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Václav, syn Jana Pejhového, prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, z jednou klisnou a půl vozem Petrovi Krejčí[mu] za summu 49 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vašků, Martin Hambálek SRSAN.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Petr krejčí podal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Strejčeníkovi za summu 55 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Řitků, Jan Petrlků S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Strejčeník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Martin Strejčeník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Martin Strejčeník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Strejčeníků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
f 342a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Strejčeníků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Strejčeník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Strejčeník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Strejčeník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Strejčeník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Strejčeník položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
2 zl.
Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Martin Strejčeník jakož ukoupíc grunt ut s[upr]a i s tou čtvrtí roli, od něho byl upustil, takový gr[unt] i s rolí za tu summu, což za něj dopláceti zůstává i na placení roční jest zase ujal a jej platiti připověděl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Pavel Rohan a Jíra Janoulek S.R.S.N.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Martin Strejčeník z gr[untu] a ze čtvr[ti] roli pryč odešel, takového gr[untu] a roli zase ujal Jan Vrablec na ten spůsob, aby ještě na něm vyplatil 30 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Jan Kolíček a Martin Benedík SRSaN.

Pusté