Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Pavla Braneckých

f 361a

Letha Páně 1580 Pavel výš psaný má grunth svůj ze štvrtí roli a z achtelem vinohradu v hoře Klučovej podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 118 po nebožtíkovi Vaškovi otci jeho zůstalý za summu 109 zl koupenej.
Za kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i z poraženým dílem svým, i s tím, což na něho po Ance, sestře jeho zemřelej, připadlo 95 zl vyplnil. A ještě za týž grunt svůj Mackovi a Valovi, bratřím svým, dopláceti zůstává, tak jakž o tom v knihách sirotčích při nápadnících Vaška Braneckého 21 položeno najdeš, 13 zl 10 gr. Ty jsou vyšlé a za tímž Pavlem zadržalé zůstávají.
Letha [15]94 položil Pavel Braneckejch za grunth svůj peněz purgkrechtních ostatních 13 zl 10 gr. Ty jsou vydány Valovi bratru jeho.
A tak má grunth svůj zaplacenej.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Jíra Branecký jakožto vlastní syn neb[ožtíka] Pavla Braneckého, nezůstávajíc žádných jinších mimo něho nápadníků, toho grunthu napřed psaného i s tou rolí k němu přináležející jest se ujal. Kterýžto gr[unt] požár i s tou rolí témuž Jírovi Braneckému odevzdán jest za volný, svobodný a zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení požáru a odbývání povinností panských i obecních Jan Bureš a Daněk Sečkař S.R.S.a N.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jíra Branecký zemřel, tehdy Martin Benedík ujal takový ze čtvr[tí] roli po Anně Branecký, manželce svej. Od[evzdán] za volný, svobodný a docela zaplacený. Ruk[ojmě] Jan Vrablec a Jan Kolek SRSaN.

Pustý