Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Macka Kováře

f 371a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 69 Macek verjš psaný má podsedek z rolí od Bartoše Kutějkového za summu 72 zl koupenej.
Za kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 16 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Vaškovi Moškorovýmu 56 zl, ty pokládati má po 2 zl.
Rukojmě Jíra Pavlíčků, Jan Rufl, Pavel Braneckých a Jiřík Žídek R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek vejš psaný za grunth svůj peněz purgrechtních Vaškovi Moškeřovejch 2 zl.
Letha [15]95 položil Macek Kovář Vaškovi Moškořových 2 zl.
Letha [15]96 položil Macek Kovář za grunth peněz Moškorovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Macek Kovář Vaškovi Moškorových za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Macek Kovář za grunt Vaškovi Moškorovému 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Macek Kovář za grunt svůj Mackovi Moškorové[mu] 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Macek Kovář za grunt Mackovi Moškorovému 2 zl.
f 371b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Kovář za gr[unt] Mackovi Moškorovému 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Kovář za grunt Mackovi Moškorovýmu 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Kovář za g[runt] Mackovi Moškorovýmu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Kovář za g[runt] Mackovi Moškorovejch 2 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie purg[mistr] a ouřad prodali požár podsedek z rolí, zuostalý po n[ebožtíku] Matějovi Moškorovi, Pavlovi Bolfovi, Pavla Janulkového synu, za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 34 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Boháč, Jan Vařaja SRN.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy Pavel Volf položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořových 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Pavel Volf za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořových 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Pavel Bolf za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořových
2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Pavel Bolf za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořových 2 zl.

Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Bolf za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořovýho 2 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Bolf prodal grunt i z vším k němu příslušenstvím Janovi Mlčkových za summu 60 zl, závdanku mu dal 10 zl a ostatek platiti má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě tito jsou: Jan Zelný, Václav Lopúnek, Dobiáš Linhartů SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškořového 3 zl. Z toho vzal Pavel Bolf za tú příčinú, že dráže prodal a na placení zvýšil 1 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Margeta, zústalá po Janovi Mlčkovi, pustila ten grunt Janovi Osobovi na ten spůsob, aby jej doplácel komuž náleží. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Vašků a Vašek Jakubcových SRSN.
Letha svrchu psaného Jan Osoba položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Moškova 3 zl. Z těch dáno Pavlovi Bolfovi výdělku 1 zl.
f 372a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Osoba položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Bolfovému výdělku na gruntě 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškova zanecháno 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Osoba položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Bolfovému výdělku na gruntě 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškova zanecháno 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Osoba položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Bolfovému výdělku 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Moškova zanecháno 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Osoba prodal zase grunt tento Martinovi Osobovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti jej má po 3 zl a což Jan Osoba na tom gruntě vyplatil, to všecko Martinovi Osobovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Psík a Jan Osoba SRSaN.
Jakož náleželo na tomto gruntě Margetě po Janovi Mlčkovi vyplacených peněz 13 zl, takové peníze pustila synu svému Martinovi Osobovi. A tak tu nic více nemá.

Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest podsedek Jan Uhlík za summ 15 zl, platiti má rok po roku po
1 zl. Rukojmě za placení a opravy gruntu a odbejvání robot a jinších povinností JM Pánu a obci Martin Tkadlec, Pavel Janíků S.R.S.N.
f 372b
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Uhlík z gr[untu] ušel, takový gr[unt] ze čtvr[tí] roli jest zase puštěn Štěpánovi Markovi za summu 15 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Martin Karas a Jan Vrablec SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Štefan Marků položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Štefan Marko peněz ročních, které náležejí podle vyhledání v zápisích početních Martinovi Osobovi, přijal 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Štefan Marko položil peněz ročních za rok 1647 a přijal Martin Osoba 1 zl.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze štvrtí roli po Štefanovi Markovi Šimkovi Kašparovému za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Nevěra a Jan Spirat S.R.S.a N.R.