Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jíry Suchánka

f 381a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 138 Jíra vejš psaný má grunth ze štvrtí roli od Jíry Kuželovýho za summu 150 zl koupenej.
Za kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 21 zl vyplnil a tak mimo ty položené a vyplněné peníze ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 129 zl, kteréž pokládati má po 5 zl.
Ta summa náleží všecka s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova.
Rukojmě Jan Vítků, Václav Vavřinů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Suchánek za grunth svůj peněz purgrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Suchánek za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Suchánek za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Suchánek za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Jíra Suchánek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 5 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Suchánek za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 5 zl. f 381b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jíra Suchánek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 4 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Jíra Suchánek prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Vaverčíkovi jinak Miškéřovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 24 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. [Rukojmě] Jan Vrba, Jíra Bouchal, Mikuláš Kutějků, Jan Onučka
S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Pavel Vaverčík jinak Miškéř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Vaverčík jinak Miškéř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 1 zl 15 gr.
Jakož náleželo Jírovi Suchánkovi na tomto gruntě a roli peněz vyplacených 31 zl, takové peníze od něho Pavel Vaverčík jinak Miškéř skoupil za hotových 5 zl 5 gr.
Z tohoto grunthu náleží osobám těmto:
Martinovi Sluhovi do Vrbového dluhu za n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 4 zl.
Kuně, dceři n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 28 zl 15 gr.
Dorotě sestře její 28 zl 15 gr.
Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 28 zl
15 gr.
Přicházeti má každý[mu] po 1 zl 20 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Vaverčík za grunt 4 zl. Ty sou dány Martinovi Sluhovi do Vrbového ostatní. A tak tu týž Martin již nic více nemá.
Skoupil od Martina Valače, což jemu po Dorotě, dceři n[ebožtíka] Jíry Benedíkového, manželce jeho dílu jejího na tom gruntě náleželo, totiž 28 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Pavel Vavříček(!) za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento podsedek na placení po 2 zl.
f 382a
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Pavel Vavříček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového
1 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Pavel Vavříček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Pavel Vavříček za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Pavel Vavříček za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkovýho 2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Pavel Vavrčík(!) za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkovýho 2 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Pavel Vavrčík prodal grunt ze čt[vrtí] roli, ze dvěma koňmi, vozem, pluhem, železem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Hloškovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 16 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 4 zl, Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu [gruntu], povinnosti J.M.P. Jíra Těšínskej, Václav Lopúnek, Martin Hambálek, Martin Strejčeník S.R.S.N. Pavel Vavrčík vymínil sobě po tej čt[vrt] roli polovici osetí ozimýho.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Mikuláš Hlošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkovýho
4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Mikuláš Hlošků za grunt svůj peněz 4 zl. Z toho vzal Pavel Vavrčík
2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 2 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mikuláš Hlošků položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho vzal Pavel Vaverčík 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového dáno 2 zl.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Hlošků položil za grunt peněz ročních 3 zl 15 gr. Dáno z toho Pavlovi Vaverčíkovi 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 2 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Hlošků položil za gr[unt] 2 zl. Ty sou vydané Pavlovi Vaverčíkovi.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Hlošků položil za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno Pavlovi Vaverčíkovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 2 zl.
f 382b
Letha Páně 1620 za purgkmistra Jíry vnučka Mikuláš Hložek umřel a tento grunt velmi opustával, po smrti jeho ujal zase tento grunt Pavel Vaverčík a za opustování toho gruntu z těch peněz, kteréž n[ebožtík] Mikuláš Hložek zaplatil, pouští se jemu Pavlovi Vaverčíkovi 17 zl 15 gr. Ostatek aby týž Pavel Vaverčík komuž náleží doplatil, placením svrchu psaným. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Z toho gruntu náleží nápadníkům těmto:
Kuně, dceři n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 19 zl.
Po Kateřině, zběhlé dceři n[ebožtíka] Jíry Benedíkového
16 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Hložka 20 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Martina Sedláře prodán jest ten grunth s jednou čtvrtí roli Martinovi Mazančíkovi za summu
17 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Osoba a Pavel Juráček S.R.S.a N.

Letha 1633 za purgmistra Pavla Kopíka Martin Mazančík prodal g[runt] s 1 čtvrtí roli Kryštofovi Sedlářovi bez závdanku za summu 17 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Radoš a Jíra Bránecký S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Kryštof Sedlář položil za grunt a ty přijal Jíra Němeček 1 zl.
f 383a
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Kryštof Sedlář položil za gr[unt] a ten přijal Pavel Vaverčík 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Kryštof Sedlář položil Jírovi Němečkovi 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Kryštof Sedlář položil Kateřině Němečkové 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Kryštof Sedlář peněz ročních Kateřině Němečkové 15 gr.