Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Valenty Zelníkových

f 391a

Ten Valenth vejš psaný má grunth svuoj od dávných leth zaplacenej.

Letha [15]96 Valent Zelníkových ten jest umřel a kšaft učinivše odkázal podsedek svůj zaplacenej Jírovi Hrubcovi, aby z něho Janovi Vařejovi [a] Šubelovi Chromejch vyplnil oběma spolu 15 zl 20 gr. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tobiáš Matouše Linhartova, Macek Mašáňů
S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Hrubců Janovi a Šubelovi peněz
1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Jíra Hrubců za grunth Janovi Vařejovi
1 ½ zl.
Leta 1598 položil Jíra Hrubců za grunt svůj 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Šubela
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Hrubců za grunt svůj Janovi Vařejovi 1 zl 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jíra Hrubců za g[runt] Martinovi Šubelovi 1 ½ zl.
Letha 1601 za purgmistra Vácava Pytlovaného položil Jíra Hrubců za grunt Janovi Vařejovi 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Hrubců za g[runt] Martinovi Šubelovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Hrubců za g[runt] Janovi Vařejovi 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Hrubců za g[runt] Martinovi Šubelovi 1 zl 15 gr.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Anna, zůstalá vdova po neb[ožtíku] Jírovi Hrubcových, pustila tento ut s[upr]a požár Janovi Zeláčovi, aby jej sobě doplatil. Však sobě vymínila to, aby u něho do smrti v podružství zůstávala.
f 391b
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie pložil Jan Zeláč za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Martina Šubele 1 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jan Zeláč za gr[unt] svůj ostatních peněz nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Šubele 1 zl 15 gr.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Sedláře týž purg[mistr] a starší prodali ten požár Daňkovi Sečkařovi bez závdanku za summu 10 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rohan a Jíra Janoulek S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Daniel Sečkař položil za grunt peněz a zůstávají za ouřadem lipovským 1 zl. Ty přináleží na chrám Páně lipovskej, jest dáno.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Daniel Sečkař položil za g[runt] a ty jsú přijaty na chrám Páně lipovský
1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Daniel Sečkař položil za grunt na chrám Páně lipovský 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Daniel Sečkař na kostel lipovský 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Daniel Sečkař položil na kostel lipovský 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Daniel Sečkař peněz ročních na kostel lipovský 1 zl.
f 392a
Letha Páně 1649 za purgkmistra Mikuláše Manového Daniel Sečkař z toho hoštáku zešel, tak aby pustej nezůstal, takový jest Martin Doležal v summě 10 zlm ujal, platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Pavel Kopík a Matěj Mlček SRSN.