Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Martina Martinického

f 411a

Ten Martin vejš psaný má podsedek svuoj, kderéhož ani odevzdaného neměl, za 18 zl koupenej. Závdanku letha [15]94 položiti má 1 zl a od letha [15]95 při Vánocích platiti po
1 zl.
Rukojmě Vaněk Kotlásek.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl 11 gr.
Kateřině, dceři ne[božtíka] Martina Pavlíčkového 14 zl
19 gr.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.

Letha [15]95 ten grunt vejš psaný prodán Tobiášovi Linharta Matoušových za 17 zl, závdanku položil hned při prodaji 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gurntu i povinnosti panské Jan Šlapák, Mikoláš Maškových S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Tobiáš Linhartových za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Tobiáš Linhartových za grunt 1 zl.

Leta 1598 Tobiáš Linhartových prodal podsedek svůj Martinovi Martinicskýmu za summu 17 zl, závdanku jemu dal Martin Martinicský 2 zl, ostatek platiti má od letha [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Mašků, Pavel Němečků S.R.S.N.
f 411b
A což Tobiášovi Linharto[vi] mimo vzetí závdanku ještě na tomto gruntě náleželo zaplacených 2 zl, ty jest Martinovi Martinickýmu pustil. A tak tu již více nic nemá.

Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje Martin Martinický prodal podsedek svůj Martinovi Chocholovi za summu 20 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu gruntu a povinných JM Páně Štěpán Pelů, Martin Slovák S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Chochol za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Martin Chochol prodal podsedek Mikulášovi Hrajkovýmu za 20 zl, závdanku jemu dal
2 zl a což na něm Chochol zaplatil, to jest témuž Mikulášovi pustil, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě: Matěj Hálků.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Hrajků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Hrajků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Hrajků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkového 1 zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho s dovolením urozeného pána Jakuba Kobylskýho z Kobylího, ouředníka na Strážnici, Jíra Štúr ujal požár podsedek, kterýž jemu nápadem po manželce jeho připadl, na ten spůsob, aby do tří leth pořad zběhlých žádnými robotami ani platy J.M.P. povinen nebyl. A po vyjití těch leth bude povinen jak platy, tak i roboty J.M.P. vybejvati, jakž jiní podsedníci. A tak má týž grunt zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vašků, Vaněk Kladivo S.R.S.a N.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jiřík Šťour prodal podsedek svůj Matějovi Šimkových za hotových 9 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Němeček a Mikuláš Jakubec SRSaN.
Pusté
f 412a
Letha páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest ten podsedek Macek Kejduš za summu 8 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a odbejvání povinností všelijakých JM Pánu a obci Jan Uhlík, Jan Mucha slíbili RSN.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali ten grunt ut s[upr]a Bartoňovi Srnovému za
5 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti Matouš Vlk, Matouš Struhař SRSN.

Pustý