Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Martina Ondrličky

f 421a

Ten Martin vejš psaný má podsedek svůj od Martina Maškového za hotových 10 zl koupnej. A již jej má na časy budoucí zaplacenej.

Ten podsedek jest prodán Urbanovi Kováři za hotových
22 ½ gr od Matěje Štrohajky.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Maškovi, prodala podsedek Jírovi Vazačovi za summu 13 zl. Závdanku jí dal 1 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Tomáš Troják a Martin Slovák S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Vazač za podsedek Zuzanně Maškovej 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Vazač za podsedek Zuzanně Maškovej 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Vazač za podsedek Zuzaně Maškovej 1 zl. Zůstává při ouřadu.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal Jíra Vazač podsedek Jírovi Pavlíčkovému za tu summu, co doplatiti povinen jest, totiž 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po
1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Václav Barinus S.R.S.N.

Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Pavlíčků prodal podsedek svůj Staňkovi Vojtěchovému za 16 zl, závdanku mu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rohanů a Pavel Peterků SRSN.

Leta 1615 Staněk prodal ten grunt Mikulášovi Mariasovi za 13 zl, zavdal mu 1 zl, platiti má po 1 zl. Ruk[ojmě] Jíra Šklubal a Kašpar Těšínský SRSN.
f 421b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mikuláš Mariasů položil za grunt svrchu psaný peněz 1 zl. Zůstává při ouřadu, vypůjčené na JMP.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Mariasů položil za grunt peněz ročních 15 gr. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Mariasů položil za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty peníze lonské i letoší sou vydané Zuzanně Maškové, totiž 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Mariasů položil za grunt 1 zl. Ten jest vydán Zuzanně Maškové.

Letha 1620 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Marias prodal zase tento grunt za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 8 zl, a což na něm zaplatil, to při prodeji všecko pustil Staňovi Poláchovi. A tak tu Marias nic nemá. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Mikuláš Mariasů a Pavel Peterků S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali hošták pustý Jírovi Branecskému za 4 zl, placení po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všeckny povinnosti panské i obecní Jíra Hrubej, Jan Němeček SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Blažek Špach ujal svrchu psaný grunt po Jírovi Branecském za 4 zl, placení komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Vávra Sovka a Martin Vlkových SRSN.

Pusté