Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Vaňka Kotláska

f 431a

Letha 1593 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 152 Vaněk nadepsaný koupil podsedek od Macka Komárka za 26 zl.
Závdanku položiti má 2 zl, ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Ta spravedlnost náleží Mackovi Komárkovi.
Rukojmě Martin Martiníček.

Ten podsedek Macek Komárků zase ujal, neb na něm jemu spravedlnost všecka náležela. A tak jej zaplacenej má.

Leta [15]99 za purgmistra Jana Kuběje Mikuláš Nevěrů majíce grunt koupený od Macka Komárka, na kterýž je[mu] závdanku a peněz ročních vyplnil 3 zl, zase ten podsedek prodal Martinovi Slovákovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a pustil jemu k tomu 1 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Jan Kuželek, Jan Pejhových S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Slovák za podsedek svůj Mackovi Komárkovi 1 zl.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Martin Slovák ten podsedek Mackovi Komárkovi i to, což na něm zaplaceného měl, pustil. A tak má zouplna a docela zaplacený. A ten Martin Slovák na tom gruntě nic nemá.
f 431b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Macek Komárek prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Vítkovému za summu
26 zl, závdanku jemu dal a peněz ročních 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Vítka Šťúrových, Macek Hálků, Martin Machala S.R.S.A N.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Mikuláš Vítků prodal podsedek svůj Mikulášovi Napapalovi z Nivnice za summu 26 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Vaverčík, Jakub Kubíčků S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Napapal za podsedek Mackovi Komárkovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Napapal za podsedek Mackovi Komáčkovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Napapal za podsedek Mackovi Komárovi 1 zl.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie s dovolením pana ouředníka prodán podsedek ut s[upr]a Adamovi Zímovýmu za summu 10 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravy, povinnosti J.M.P. Macek Šimků S.R.S.N.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka jakož náleželo z tohoto podsedku (mimo škodování za příčinú, že pustý byl) Mackovi Komárkovi ještě summy 10 zl, takové peníze jest Jíra Branecký, strejc vlastní téhož Macka Komárka, na nějž jest ten nápad přišel, Adamovi Zímovi, držiteli podsedku toho, za hotových 2 zl prodal. A tak týž Jíra Branecký na tomto podsedku nic víceji nemá. A Adam Zíma má tento podsedek zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Adam Zíma prodal podsedek svůj, kterýž měl zaplacený, Martinovi Mithajovému za summu 23 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
1 zl 15 gr, platiti má po 1 zl. Rukojmě Petr Žaludkových, Macek Halečka SRSN.
Leta ut s[upra] Martin Mithajů položil Adamovi Zímovi za gr[unt] 1 zl.
Pusté
f 432a
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali ten grunt požár Mathoušovi Struhařovi za
5 zl, placení po 1 zl. odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Vávra Sovka, Matouš Vlků SRSN.

Pustý