Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Lukáše Ofúkala

f 441a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 121 Lukáš vejš psaný má podsedek od Mikuláše Hloupého za 38 zl koupenej.
Za kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních i s těmi pěti zlatejmi, kderéž na témž podsedku od Mikuláše Hloupého puštěné měl, vyplnil 11 zl. A tak ještě dopláceti zůstává Martinovi Moškorovému 27 zl, kderéž pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Rukojmě Martin Plandáč, Jan Vařejův R.S.N.
Letha [15]94 položil Lukáš Moškorových za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Lukáš Moškorových za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Lukáš Ofoukalů za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Lukáš Ofoukalů za grunt peněz purgkrechtních 2 zl.

Téhož leta [15]97 prodal Lukáš Ofoukal nahoře psaný grunt svůj Ondrovi Janulkovi za summu 39 zl, závdanku položil Ondra Janulka Lukášovi Ofoukalovi 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Vaníčků, Tobiáš Linhartů S.R.S.A.N.
f 441b
Leta 1598 Ondra Janulků prodal grunt svůj Václavovi Novákovi za summu 40 zl, závdanku dal Ondrovi Janulkovi 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Machala, Pavel Němeček S.R.S.N.
Leta 1598 položil Václav Nováků za grunt svůj Martinovi Moškorovému sirotkům 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Václav Nováků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorové[ho] 2 zl.
Jakož náleželo Lukášovi Foukalovu na tomto gruntě 17 zl, takové peníze prodal Václavovi Novákovi za hotových 2 zl 8 gr. A tak ten Lukáš na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Václav Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorovýho 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Nováků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorových
1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Václav Nováků prodal podsedek svůj Martinovi Slovákovi za summu
40 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Thobiáš Linhartů, Jíra Vazač SRSAN.

Letha a purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Slováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorovýách 15 gr.
Více položil a doložil na roční peníze 1 ½ zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Slováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorových 2 zl.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Slovák prodal podsedek ut s[upr]a Valovi Vávrovýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kovář, Matěj Nováků SRSAN.
Vala vejš psaný skoupil od Martina Slováka, což jemu na tom gruntě na položených penězích náleželo, totiž 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Vala Vávrových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorových 2 zl.
A skoupil od Václava Novákového, což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 23 zl za hotový 2 ½ zl. A tak týž Václav Novák tu nic nemá.
f 442a
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal Vala Vávrů g[runt] Vavřínovi Miklíčkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. A což Vala Vávrů na tom g[runtě] zaplaceného měl, totiž 32 zl, ty jest Vavřínovi pustil. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Jan Hlava, Jíra Janoulků S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Vavřín Miklíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Moškorových 2 zl.

Téhož letha za téhož purgkmistra Vavřín Miklíčků prodal ten g[runt] se vším příslušenstvím Jírovi Šarovcovi za summu 19 zl 22 ½ gr. Závdanku dal Jíra Vavřínovi 3 zl a zaplaceného což měl Vavřín 2 zl, to jest Jírovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Adam Zimák a Mikuláš Marias SRSN.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr prodal požár Kryštofovi Sedlářovi za 5 zl, platiti jej má po
1 zl. Rukojmě Martin Okounek, Staněk Sečkař SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt po Kryštofovi Sedlářovi prodán jest Martinovi Benedíkovi za 2 zl 15 gr. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za povinnosti Jan Kolek a Jan Juríků S.R.S.N.

Pustý