Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Jakuba Kubíčka

f 451a

Letha Páně [15]93 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 161 Jakub vejš psaný má podsedek svuoj od Barbory Pavelkovej za 17 zl koupenej.
Závdanku položil 1 zl a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 16 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Anně, si[rotku] ne[božtíka] Tomance 9 zl. Ty jíti mají od vejš psaného letha po 1 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Tomancovýho na posledních penězích 7 zl.
Rukojmě za opravu a vykonání povinností z téhož podsedku Jíra Derebis.
Letha [15]94 položil Jakub nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]95 a [15]96 položil Jakub Kubíčků za grunth peněz dvojích 2 zl.
Těch všech tři zlatý sou dány Ance na šaty.
Leta [15]97 položil Jakub Kubíčků za grunt 1 zl.
Leta [15]98 položil Jakuob Kubíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jakub Kubíčků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.
f 451b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jakub Kubíčků za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 15 gr.
Letha 1601 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jakub Kubíčků za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance
1 zl 15 gr.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodán podsedek, pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Kubíčkovým, Jírovi Budovanýmu z Malenovic za summu 16 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Jan Daňkových, Mikuláš Rojků S.R.S.N.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Budovaný z toho podsedku ušel a Pavel Rohanů jej ujal a na ten kup vstoupil. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukoj[mě] ut s[upr]a.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Pavel Rohanů položil za grunt svůj peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Rohanů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.

Pavel Rohanů prodal grunt ten se vším příslušenstvím Janovi Juríkovi za summu 16 zl. Závdanku dal jemu 1 zl a což platil
1 zl, ten jemu pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Němeček a Pavel Rohanů SRSN. Platiti má po 1 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Juríků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Juríků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomance 1 zl.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt pustý Jírovi Blatnickému za 5 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Vávra Osoba, Gregor Slovák SRSN.
f 452a
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového a starších jeho jest ten zvrchu psaný grunt zase prodán Martinovi Doležalovi za summu 5 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecné Matúš Vlk a Martin Mithaj SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Martin Doležal položil a zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Martin Doležal položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Martin Doležal peněz ročních 15 gr. Zůstávají za ouřadem.

Pustý

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský ten svrchu psaný hošták po Martinovi Doležalovi Matějovi Hrdlíkovi za summu 5 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Kolek a Václav Kudla S.R.S.a N.R.