Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Pavla Němečka

f 461a

Ten Pavel vejš psaný má podsedek svuoj od Martina Machale za 36 zl koupenej.
Na kderýž jest podle vrubuov, kderéž spolu měli, tomuž Martinovi 11 zl vyplnil. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích Martinovi výš psané[mu] po 2 zl summy
25 zl.
Rukojmě Matěj Šašvata a Jan Pejhů R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Pavla Němce za grunth 2 zl. Ty sou vydány Martinovi Machalovi.
Letha [15]95 položil Pavel Němců za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] Martinovi Machalovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Němců za grunth peněz purgkrecht[ních] Martinovi Machalovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Němců za grunt Martinovi Machalovi ročních peněz 2 zl.
Leta 1598 položil Pavel Němců za grunt svůj Martinovi Machalovi 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Pavel Němců za g[runt] svůj Martinovi Machalovi 2 zl.
f 461b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Pavel Němců za grunt Martinovi Machalovi 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Pavel Němců za grunt Martinovi Machalovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Němců za g[runt] Martinovi Machalovi 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Pavel Němců za g[runt] Martinovi Machalovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Pavel Němců za g[runt] Martinovi Machalovi 2 zl.

Pustej

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie ujal jest požár Václav Kusý pustý bez závdanku za summu 20 zl, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Dobiáš Linhartů, Jíra Zámečník SRSN.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka Václav Kusý prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Janovi Němečkovi za summu 20 zl. Místo závdanku mu dal 1 m[ěřici] žita, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Jan Suchomela a Lukáš Machalů SRSN.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Němeček položil za grunt bratru svému Jírovi 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Němeček položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Němečka 1 zl.
Jakož jest Jírovi Němečkovi na tomto gruntě dílu jeho náleželo 5 zl 20 gr dovzíti, ty jest Janovi bratru svému pustil.
Týž Jan Němeček dílu svého na tomto gr[untě] porazil 6 zl 20 gr.
A tak Jan Němeček bude ještě Kateřině sestře své z tohoto gruntu doplniti 5 zl 20 gr.

Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Kúkala koupil jest grunt slove hošták Tomáš Vašků za summu 8 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravy gruntu a odbejvání všelijakých povinností JM Páně a obci Mikuláš Smyslík, Ondra Dolní S.R.S.N.
f 462a
Letha 1634 za purgkmistra Pavla Kopíka týž dole psanej grunt hošták Tomáš Vašků Jurovi Fryštackému v tej summě, jakž ho sám jměl, pustil v 8 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Ondra Dolní, Tomáš Vašků SRSN.

Pustý