Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Mikuláše Ryzulkového

f 471a

Ten Mikuláš vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 117 a v listu 154 zaplacenej.

Letha [15]96 Jakub Tesař koupil podsedek od Mikoláše Hryzulky za hotových 14 zl.
A tak grunth svůj zaplacený má.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jakub Tesař prodal grunt svůj Pavlovi Vaverčíkovi za hotových 11 zl.
A tak jej má zaplacený.

Zaplacený

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového koupil jest grunt požár Mathouš Vlků za 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Matouš Struhař, Bartoň Rozumec.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Mathouš Vlk za gr[unt] svůj položil 15 gr. Ty přijal Jíra Němeček na místě manželky své.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matouš Vlk položil za gr[unt] svůj, ty přijala Kateřina Němečková 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Matouš Vlk položil a přijala Kateřina Němečková 15 gr.

Pustý