Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Bartoně Sekylového

f 481a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 105 Bartoň vejš psaný má podsedek svuoj od Jana Holše za 30 zl koupenej.
Za kderýž jest od letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních 16 zl vyplnil a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl – 14 zl.
Z těch 14 zl náleží Machovi Machalovi, což mu nebožt[ík] Holeš dlužen zůstal zaň 3 zl a sirot[kům] ne[božtíka] Jana Holše též náleží, totiž Kateřině a Dorotě na posledních penězích 11 zl.
Rukojmě Jíra Žídek, Matěj Šašvatů, Martin Machalů R.S.N.
Letha [15]94 položil Bartoň Sekylových za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Machovi Machalovi 2 zl.
Letha [15]95 položil Bartoň Sekylových 2 zl. Z toho dáno Machovi Machalovi 1 zl a na sirot[ky] Jana Holše dán 1 zl.
Letha [15]96 položil Bartoň Sekylových s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.
Leta [15]97 položil Bartoň Sekylových 2 zl.
f 481b
Leta 1598 položil Bartoň Sekylových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Bartoň Sekylových za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.
A tak má grunt svůj zouplna zaplacený.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Jíra Šlumba ujal podsedek požár po neb[ožtíku] Bartoňovi Sekylovi zůstalý a srazil sobě, což mu dílu manželky jeho na tom gruntě náleželo, ostatek druhý díl švagr jeho majíc tu též nápad, Jírovi pustil. A tak týž Jíra ten podsedek zouplna a docela zaplacený má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vazač, Vašek Jakubců S.R.S.a N.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jíra Šlumba prodal podsedek svůj Jírovi Janulkovi za hotových 20 zl.
A tak má zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr a ouřadem prodali grunt hošták Janovi Šarovcovému za 5 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za povinnosti všelijaké Martin Okounek, Daniel Sečkař SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt prodán Martinovi Bednaříkovému za 2 zl 15 gr. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Blažek Špach a Matouš Vlk SRSN.

Pusté