Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Martina Tkadlce

f 41a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 96 Martin vejš psaný koupil jest podsedek z rolí a z loučkou k tomuž gruntu přináležející od Martina Pejchového za 70 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních až do letha [15]93 vyplnil 25 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 45 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Jiříkovi Jurtovýmu, což od Mikuláše Žeravskýho na tom podsedku koupil 15 zl. Ty jemu jíti mají od nahoře psaného líta po 4 zl.
Item sirot[kům] nebožtíka Štěpána Vnučky 30 zl. Ty jim jíti mají, když nejprve Jiřík Jurtů svou spravedlnost vyzdvihne, též po 4 zl.
Rukojmě Adam Sysel, Martin Pejchů, Pavel Kůrka, Jíra Pavlíčků S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Tkadlec peněz ročních za grunth 4 zl. Ty jsou dány Jírovi Jurtovi do Strážnice.
Letha [15]95 položil Martin Tkadlec za grunth Jiříkovi Jurtovému 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin Tkadlec za grunth peněz Plachému do Strážnice 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Tkadlec za grunt svůj Plachému do Strážnice 2 zl.
f 41b
Leta 1598 položil Martin Tkadlec za grunt svůj 2 zl. Ty přijali starší za dluh Jiříka Jurtového, což se z regimenu našlo.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Martin Tkadlec za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Plachému do Strážnice ostatní 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Tkadlec na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Tkadlec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Tkadlec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho purg[mistr] a konšelé prodali podsedek požár po neb[ožtíku] Martinovi Tkadlecovi pozůstalý Jírovi Vazačovi za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 24 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šlumpa, Václav Jakubců S.R.S.a N.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jíra Vazač prodal podsedek svůj Martinovi Vaškovýmu za 39 zl. Závdanku jemu dal 15 zl a ostatek platiti má od leta 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuběj, Václav Lopúnků SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Vašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.

Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Vašků prodal tento grunt Pavlovi Petrlkovi za summu 25 zl, což za něj dopláceti zůstává, bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Petrlků a Jíra Janoulek SRSN.
Leta Páně 1616 za téhož purgkmistra ut s[upr]a Pavel Petrlků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Pavel Petrlka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Petrlka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
2 zl.
Pusté
f 42a
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli dvoum osobám, Jurkovi Bělouškovi půl čtvrti za 4 zl a druhou půlčtvrt Václavovi Matějkovému též za 4 zl, placení oba komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdané jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Jurík, Jura Zbořil SRSN.
Ten prodej nic neváží, nebo jest podsedek ten kup přináleží, [kam] znamení ukazuje.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt Janovi Burešovi za 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Martin Kolář a Petr Tuřanský SRSN.

Pusté