Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Mikuláše Matějového

f 491a

Ten Mikuláš má podsedek od Matěje Bařinovýho za 13 zl koupenej.
A již jej témuž Matějovi zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1595 Mikuláš Matějových prodal podsedek svůj Jírovi Benedíkovému za 32 zl. Závdanku témuž Mikolášovi Jíra Benedíků položil 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 2 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Bartoň Sekylů, Jan Linhartů S.R.S.N.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jíry Benedíkova Mikolášovi Hloupému za summu 32 zl. Závdanku položil Hloupý Jírovi Benedíkovi 2 zl.
Téhož letha položil Hloupý Mikolášovi Matějovi za grunth
2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl.
Rukojmě za placení. opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Maškových, Jan Vařejů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Mikoláš Hloupý za grunt svůj peněz purgkrechtních Mikolášovi Matějových do Písku 2 zl.
f 491b
Leta 1598 Mikuoláš Hloupý prodal podsedek svůj Janovi Belovému za summu 40 zl, závdanku dal Mikuolášovi Hloupému při odevz[dávce] 3 zl, ostatek platiti má od letha 1598 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Vařajův, Mikuoláš Hloupý S.R.N.
Leta 1598 položil ročních peněz mimo závdanek Jan Belů Mikuolášovi Matějkových do Písku 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jan Belů za grunt svůj Mikulášovi Matějkových do Písku 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Mikulášovi Matějkových do Písku.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položila Kateři[na]
1 zl.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Janovi Belovi pozůstalá, prodala grunt svrchu psaný Lukášovi Ofúkalovi za summu 40 zl. Závdanku jí dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. [Rukojmě] Vaněk Moštěnský.
Tzéhož letha ut s[upr]a položil Lukáš Ofúkalů za g[runt]
1 zl. Ty zůstávají při ouřadu. Jest vydán ten 1 zl Mikulášovi Matějkovýmu do Písku.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Lukáš Ofúkalů za grunt 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu. Vydali jej Mikulášovi Matějkovýmu do Písku, totiž ty 2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Lukáš Ofoukal za grunt 15 gr. Ty zůstávají při ouřadu, vydány sou témuž Mikulášovi Matějkovýmu.
Více doložil na roční peníze 1 ½ zl. Ty přijal Mikuláš Matějků do Veselí, kterých učinilo 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Lukáš Ofoukal za grunt 2 zl. Ty sou vydány Mikulášovi Matějkovi do Veselí.
f 492a
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Lukáš Ofoukal prodal podsedek Duchkovi Osobovi zu summu 40 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Trachta, Vašek Duchoňů S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Duchek Osoba za g[runt] 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie ujal podsedek ut s[upr]a Mikuláš Hrajků, kterýž pustej od vpádu zůstával, v tej summě, což za něj dopláceti zůstává, totiž 38 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gruntu i povinnosti J.M.P. Martin Benedíkových, Jan Daňků S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Anna zůstalá po Mikulášovi Hrajkovi [položila] za grunt svrchu psaný 1 zl.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Abnna Hrajková položila na místě manžela svého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Mikulášovi Matějkového do Veselí.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Anna Hrajková položila za grunt peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Anna Hrajková položila za grunt peněz ročních 1 zl. Ten jest vydán Mikulášovi Matějkovému do Veselí.

Pusté

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka prodán jest ten podsedek požár Janovi Muchovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Smyslík s Jíra Hrubý S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Jan Mucha položil za grunt a tenm přijal ouřad lipovský 1 zl.

f 492a
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Mucha z gr[untu] zešel, takového gr[untu] zase ujal Matěj Malých za summu
10 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jan Jurík a Matěj Mlček SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Matěj Malých položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Matěj Malých peněz ročních 15 gr. Zůstávají za ouřadem.