Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Jíry Derebisa

f 501a

Ten Jíra vejš psaný má podsedek svůj od Jana Vnučky za
13 zl koupenej.
Na to jest jemu vyplnil 2 zl a od letha 1594 při Vánocích za týž podsedek dopláceti zůstává Janovi Vnučkovému po 1 zl summy 11 zl.
Rukojmě Jakub Kubějků.
Letha [15]94 položil Jíra Derebis za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Vnučkovi 1 zl.
Jakož jest Janovi Janulkovi náleželo na tom gruntě ještě
10 zl, takových 10 zl tenž Jan Janulek Janovi Lukšovému pustil, aby je sobě pořadně po 1 zl vyzdvihoval až do vyplnění těch 10 zl. Stalo se při posudku v městečku Lipově letha [15]94.
Letha [15]95 položil Jíra Derebis za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 zl. Ten přijal Jan Luklášuov.
Letha [15]96 položil Jíra Derebis Janovi Lukšových peněz purgkrechtních 1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Derebis Janovi Lukšové[mu] 1 zl.
Leta 1598 položil Jíra Derebis Janovi Lukšovému 1 zl za grunt svůj peněz ročních.
f 501b
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Derebis za grunt svůj Janovi Lukšové[mu] 1 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Derebis prodal podsedek svůj Martinovi zeti svýmu za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Jíra Derebis, Vašek Šípalů
S.R.S.N.
Jakož náleželo Jírovi Derebisovi na tomto gruntě 14 zl, ty jest Martinovi zeti svýmu pustil. A tak týž Jíra Derebis na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Anka, vdova po n[ebožtíku] Martinovi vejš psaným, položila za grunt Janovi Lukšovému 1 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Anka, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Martinovi Derebisovi, prodala podsedek Mackovi Hálkovi za 20 zl. Závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Martin Chocholů, Lukáš Ofoukal S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Macek Hálků za grunt Janovi Lukšovému 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Hálků za grunt Janovi Lukšovýmu 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného prodal Macek Hálků podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Maškových za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Škřípalů a Macek Hálků SRSAN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Maškových za podsedek Janovi Lukšovýmu 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Mikuláš Maškových prodal podsedek Mackovi Hálkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Rukojmě Martin Slováků, Mikuláš Derebis SRSN.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Macek Hálka za g[runt] Janovi Lukšovýmu 1 zl.
f 502a
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Macek Hálka prodal týž podsedek svůj požár v dolních Sekulích Jírovi Budovanýmu z Malenovic za summu 30 zl bez závdanku a pustil jemu, což na tom gruntě zaplaceného měl 14 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Lopounek, Mikuláš Hložek.
Na tom gruntě náleží:
Ance, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Martinovi Derebisovi
15 gr.
Janovi Lukšovýmu předních peněz 15 gr.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal Jíra Budovanskej Janovi Malovi za summu 30 zl bez závdanku a což ten Jíra Budovanský na tom podsedku zaplacenýho měl, totiž
14 zl 15 gr, ty jemu pouští, a platiti má od letha 1615 po
1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Václav Lopounek, Mikuláš Hložek S.R.S.N.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Malů prodal podsedek svůj Vítkovi Poláchovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal Vítek Polách 6 zl a což víceji na něm zaplaceného, totiž
8 zl 15 gr, měl, ty jest Vítkovi výš psanému pustil a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. [Rukojmě] Jíra Štúr, Vašek Jakubců SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Vítek Polách za grunt svůj nápadníkům napřed psaným, totiž Anně, kteréž přijal muž její 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Vítek Polách položil Anně Derebisové peněz 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Vítek Polách položil za grunt Anně Derebisce peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vítek Polách položil za grunt Anně Derebisce 1 zl.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vítek Polách položil za grunt Anně Derebisce 1 zl.

Pusté

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka Vítek Polách upustiv od pod[sedku] zase jej ujal za summu tu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 10 zl 15 gr, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hrubý a Jan Mucha S.R.S.A N.
f 502b
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa prodal jest Vítek Polách zase ten grunt Janovi Kolkovi za hotovú summu
6 zl. A tak má grunt za zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Kozák a Jan Němeček SRSN.