Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Jana Vařeje

f 511a

Ten Jan vejš psaný má podsedek svuoj od Anky macochy svej podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 119 za summu 13 zl koupenej.
Za kderýž jest tejž Ance macoši svej 8 zl vyplnil a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává tejž Ance nadepsanej 6 zl, ty pokládati má po 1 zl.
Rukojmě Mach Vašků, Jíra Roždinů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth peněz purgkrechtních Ance nadepsané 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Vařejů za podsedek Ance macoše své 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Vařejů za grunth Ance macoše své
1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Vařejů za grunt svůj ostatních peněz 2 zl. A tak má grunt svůj zaplatcený.

Leta 1598 Jan Vařeja prodal grunt svůj Vaňkovi Kotláskovi za summu 15 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 1 zl, ostatek platiti má od leta 1598 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mach Vaňků, Jíra Onučků S.R.S.N.
Leta 1598 položil Vaněk Kotlásků za grunt svůj Janovi Vařejovi mimo závdanek ročních peněz 1 zl.
f 511b
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Vaněk Kotlásků za g[runt] svůj Janovi Vařejovi 1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Vaněk Kotlásků za g[runt] Janopvi Vařejovi 1 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Vaněk Kotlásků prodal grunt svrchu psaný Janovi Filiovému za summu 15 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Ofúkal.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Filiův za gr[unt] Janvi Vařejovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Filiův za g[runt] Janovi Vařejovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Filiův za g[runt] Janovi Vařejovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Filiův za g[runt] Janovi Vařejovi 1 zl.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie ten požár souc pustej od vpádu nepřátelskýho prodán jest Mikulášovi Jakubcovýmu za summu 12 zl 15 gr bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1621 po 1 zl a což na něm zaplacenýho má, totiž
8 zl, ty jest Mikulášovi Jakubcovýmu pustil. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za spravení a opravu grunthu i povinnosti J.M.P. Štěpán Ondřejů a Jan Mithaj S.R.S.N.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Jakubců po otci svém Mikulášovi Jakubcovi ujímá statek a poněvadž drahně leth pustý zůstával, pouští se jemu tak jako jeho otci. Má ho za zaplacený za 5 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu gruntu Martin Mazančík, Mikuláš Smyslík SRSN.
f 512a
Leta Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr s ouřadem prodali níže psaný grunt Petrovi Buchlovskému za summu 6 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu Jan Kolek a Jan Mihlík SRSN.
Item ujal k témuž gruntu vinohrad v Starý hoře za summu s tím gruntem ut s[upr]a.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt jest prodán Jírovi Vítkovému za 3 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Kejduš a Pavel Polanský S.R.S.N.

Pustý