Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Václava Janulkových

f 521a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 142 Václav vejš psaný má podsedek svuoj od Jana Kuželka za 45 zl koupenej.
Za kderýž jest závdanku téhož letha položil Janovi Kuželkovi 5 zl a mimo ten závdanek skoupil jest tenž Václav od Kateřiny, sestry ne[božtíka] Jakuba Mašiny, což jí na témž podsedku náleželo 15 zl. A tak ještě dopláceti zůstává Pavlovi Smažilovi 25 zl, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích až do letha 1608 po 1 zl. A potom povinen bude za týž podsedek dopláceti od letha 1609 po 2 zl.
Rukojmě Mikuláš Tkadlec, Václav Benedíků, Jan Černej, Jíra Derebis R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Janulků za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl. Ten jest vydán Janovi Kuželkovi.

Letha [15]95 Václav Janulků prodal grunth svůj Pavlovi bratru svému za summu 45 zl. Závdanku Pavel Janulků bratru svému dal 5 zl a mimo to od Jana Kuželky koupil, což jemu na tom gruntě náleželo 24 zl.
Ty 24 zl, které j[est] Jan Kužel prodal, nenáležely jemu, toliko Pavlovi Smažilovi z toho napřed náleželo 14 zl, načež j[es]t dáno letha [15]95 1 zl.
f 521b
A tak všeho zaplaceného na tom gruntě má 29 zl a ještě dopláceti zůstává Václavovi bratru svému 16 zl. Ty má pokládati od letha [15]95 pořadně po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Suchánek, Jan Kárník S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Pavel Janulků Václavovi bratru svému
1 zl.
Pavel Janulků koupil od bratra svého všecku svou spravedlnost, což jemu na to[m] gruntě náleželo. A tak ještě za týž podsedek dopláceti zůstává Pavlovi Smažilovi 6 ½ zl. Na to jemu letha [15]96 položil Smažilovýmu synu 1 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Janulků podle smlouvy učiněné koupíc peníze od Pavla Smažilového 5 ½ zl, což je[mu] ještě na tom gruntě náleželo, za 1 zl 7 ½ gr. A Pavel Janulků jej zouplna zaplacený má.

Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje Pavel Janoulků prodal podsedek svůj Štěpánovi Pelovýmu za summu peněz hotových 16 zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Pavel Janoulků, Mikuláš Nevěrů SRSN.

f 522a
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje prodán podsedek Jiříkovi Pelovému za 30 zl. Závdanku položil 2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Pelů prodal podsedek ut s[upr]a Thobiášovi Linhartových za 36 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a ostatek, což na tom gruntě Jíra Pelů, totiž 2 zl, zaplacené[ho] měl, ty jest Tobiášovi pustil, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vrba, Matěj Šašvata S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Thobiáš Linhartových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Thobiáš Linhartových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Tobiáš Linhartových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Tobiáš Linhartových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 1 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Thobiáš Linhartových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Thobiáš Linhartových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl. Ty přijal Martin Rohanů a ještě jemu náležeti bude k vyzdvižení od letha 1611 19 zl 15 gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Thobiáš Linhartových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 1 zl. Ten přijal Martin Rohanů na díl manželky své Margity.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Thobiáš Linhartových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl. Ten přijal Martin Rohanů na díl manželky své Margity.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Thobiáš Linhartových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Thobiáš Linhartů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového
2 zl. Ty přijal Martin Rohanů na díl ženy svej.

f 522a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Tobiáš Linhartů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového
2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Tobiáš Linhartů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 1 zl. Ten přijal Martin Rohanů na díl Margetin.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Tobiáš Linhartů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Thobiáš Linhartů umřel a cožkoli na tomto gruntu zaplaceného měl, to jest na Dorotu, vdovu po něm zůstalou, připadlo. Václav Mikuláše Jankových pojal sobě tu Dorotu vdovu pozůstalou za manželku a ta Dorota také zemřela, protož po ní na téhož Václava Mikuláše Jankových ty peníze zaplacené připadly. A tak týž Mikuláš ještě zůstává z tohoto gruntu dopláceti 8 zl 15 gr.
Téhož letha Václav Mikuláše Jankových položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Pelového 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Mikuláše Jankových prodal grunt tento Adamovi Liškovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Štěpán Padělek a Kašpar Těšínský SRSN.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka koupil jest Jan Vaškových hošták za 5 zl, platiti ročně po 15 gr. Odevzdanej za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Mikuláš Smyslík, Jan Němeček SRSN.
f 523a
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Václav Kašparů ujímá ten podsedek po Janovi Vaškových za 5 zl, placení komu náležeti bude po 15 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Matěj Kubíčků a Adam Polák SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt ujal Jíra Skala za 3 zl 15 gr, placení komu náleží po
15 gr. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jura Trn, Blažek Špach SRSN.

Pustý