Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jana Pejhové[ho]

f 541a

Ten Jan vejš psaný má podsedek [se] sklepem letha [15]82 od Jíry Smetipracha za summu 40 zl koupenej, tak jakž zápis kněh starých purgkrechtních v listu 71 to v sobě šíře obsahuje.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 25 zl 15 gr vyplnil a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 4 zl – 14 zl 15 gr.
Ta summa všecka náleží si[rotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Rukojmě Macek Černej a Pavel Braneckých R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Pejhů peněz ročních za grunth, jakž se o to tejž rok s nimi smluvil 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Pejhů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pejhů za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Pejha za grunth 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Pejha za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
f 541b
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje Jan Pejha prodal podsedek svůj Janovi Kuželkovi za summu 37 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Tobiáš Šlapáků, Martin Slovák S.R.S.N.
Letha 1600 a 1601 za purgmistra Jana Kuběje a Václava Pytlovaného položil Jan Kuželek za grunt dvojích peněz Janovi Pejhovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Kuželek Janovi Pejhovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Kuželek za g[runt] Janovi Pejhovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Kuželek za g[runt] Janovi Pejhovi 2 zl.

Pustej

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučky purgkmistr a starší lipovští prodali podsedek požár vejš psaný se 3 nivkami roli k tomu přináležejícími Janovi Malovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 každoročně po 2 zl. Odevzdáno jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Moštěnský, Jan Hloupý a Jíra Jmela S.R.S.A N.
NB. K tomu podsedku Janovi Malovi prodáno jest od pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka strážnickýho, kus humna s stromovím, kteréž před tím od téhož podsedku ke mlejnu podlejšímu, na němž bejval p[an] Hendrich Flanc, odprodáno bylo, za 4 zl, platiti má za to humno týž Jan Mala od letha 1615 po 1 zl. Rukojmě za to placení svrchu psaní jakž při podsedku.
Ty 4 zl náležeti budou Jeho [Mil]osti Pánu do důchodův.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Mala položil za to humno do důchodů Jeho [Mil]osti Páně 1 zl.

Jan Mala prodal ten grunt svrchu psaný i s tím humnem a se vším příslušenstvím Martinovi Pastýřovi za 38 zl. Závdanku jemu dal Martin 5 zl, platiti má za to humno po 1 zl a od letha 1617 položiti má i za grunt 3 zl, potom bude toliko klásti po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Slovák s Martin Mithaj.
f 542a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového položil Martin Pastýřů za humno jemu prodané 1 zl. Ten 1 zl jest přijat k ruce JM Pánu.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pastýřů položil za humno jemu prodané 1 zl. Jest přijat k ruce JM Páně.
Více položil za grunt Václavovi Pejhovi 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pastýřů položil za humno jemu prodané ostatní 1 zl.
Též více položil za grunt Václavovi Pejhové[mu] 2 zl. Jsou vydané do s[irotků] n[ebožtíka] Jana Pejhového.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr a ouřad prodal ten podsedek Vávrovi Sovkovi za 8 zl, platiti jej má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti všelijaké Mathouš Vlk, Řehoř Slezák
SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Vávra Sovka ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouuřadem.

Pusté