Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Daniele Blanaře

f 551a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purgkrechntích v listu 135 Daniel vejš psaný má grunth se čtvrtí roli koupenej, kteréhož jest Jíra Smetiprach odemřel, za summu
40 zl.
Závdanku dáti má téhož letha [15]89 a platiti počnouc od letha [15]90 při Vánocích po 2 zl až do vyplnění vejš psané summy.
Rukojmě Ondra Vincour, Jíra Derebis, Adam Sysel a Jíra Žídek R.S.N.
Od letha [15]89 až do letha [15]93, to jest za pět leth, zadržel závdanku a peněz purgkrechtních 10 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Matějovi Šašvatovi podle cedule řezané 13 zl.
Item Janovi Pejhovu, Tomášovi Sekylovi a Vaškovi Pišťákovi všem třem společně 6 zl 22 ½ gr.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 10 zl.
A Jírovi Smetiprachovi na posledních penězích 10 zl 7 ½ gr.
Letha [15]94 položil Daniel Blanařů za grunth 2 zl. Ty vzal od něho Matěj Šašvata.
f 551b
Letha [15]95 položil Daniel Blanař za grunth svůj Matějovi Šašvatovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Daniel Blanař za grunth Matějovi Šašvatovi 2 zl.
Leta 1597 s [15]98 položil Daniel Blanař za grunt svůj Matějovi Šašvatovi za grunt svůj dvojích peněz 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Daniel Blanař za grunt svůj Matějovi Šašvatovi 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Daniel Blanař za grunt Matějovi Šašvatovi ostatní 1 zl.
A skoupil od Jana Pejhy, jakž napřed doloženo, že jemu náleželo spolu s jinými, totiž 2 zl 7 ½ gr. A tak on tu nic nemá.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného s dovolením Její [Mil]osti Paní učinil frejmark Daniel Blanař s Mikulášem Čupkou na roli, a to takový, že Daniel uit s[upr]a dal svou čtvrt roli, z kteréž pěší roboty vykonávati se měly, Mikulášovi Čupkovi. A tak týž Daniel bude povinen roboty pěší vykonávati. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Daniel Blanař za podsedek Thomášovi Sekylovi ostatní 1 zl 7 ½ gr. A tak týž Thomáš tu nic víc nemá.

Pustej