Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Tomáše Trojáčka

f 571a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 139 Tomáš vejš psaný má grunth se čtvrtí roli od Martina Maškového za 50 zl koupenej.
Na kderýž téhož letha závdanku položil 2 zl.
Letha [15]92 purgkrechtních peněz položil 2 zl.
Letha [15]93 zadržel sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky 2 zl.
A od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává, mimo ty
2 zl zadržalé, po 2 zl – 44 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožtíka Štěpána Vnučky předních peněz
36 zl.
Item Martinovi, sirotku ne[božtíka] Jana Malého 8 zl.
Letha [15]94 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.

Tomáš Trojáček letha 1595 prodal grunth svůj Janovi Vrbovi za summu vejš psanou 50 zl. Ten Tomáš Trojáček Janovi Vrbovi, což na tom gruntě zaplaceného měl, pustil 6 zl. A tak ještě Vrba dopláceti zůstává 44 zl, ty má od letha [15]96 pořadně pokládati po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Těžký, Bartoš Kocourků S.R.S.N.
f 571b
Letha [15]96 položil Vrba za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Vrba za grunt 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Vrba za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučkového 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jan Vrba za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jan Vrba na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Vrba za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Vrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Vrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Vrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Ondra Dobrý koupil čtvrt roli z gruntem za 10 zl, placení po 1 zl.Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Vašek Kozák, Jíra Bránecký SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Ondra Dobrý ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Pustý