Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Jíry Pejhy

f 581a

Letha Páně 1594 Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli od bratří, sester a mateře svej za 40 zl koupenej.
Na kderýž při Vánocích nejprve příštích letha [15]94 závdanku položiti má 5 zl a od letha [15]95 při Vánocích pokládati povinen bude po 3 zl. Ta summu náleží s[irotkům] n[ebožtíka]Tomáše Pejhy.
Rukojmě Petr Osobů, Pavel Kubíčků a Martin Řitků R.S.N.
Jíra napřed psaný ten sobě dílu svého 9 zl 8 gr 4 den na zaplacení gruntu svého porazil
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj závdanku 5 zl. Ten závdanek jest dán Zuzanně, mateři svrchu psaných nápadníků.
Letha [15]95 Martin prodal díl svůj svůj, což jemu po otci jeho náleželo, Jírovi bratru svému všeho 7 zl.
Téhož letha koupil Jíra vejš psaný od Lidy sestry své 9 zl 8 gr, kteréž sobě na zaplacení gruntu porazí.
A mimo to položil letha [15]95 Janovi bratru svému 2 zl.
f 581b
Letha [15]96 položil Jíra Pejhů za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Pejhů za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Leta 1598 položil Jíra Pejhů za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Pejhy 4 zl a skoupil od Tobiáše bratra svého ostatních peněz 1 zl 8 gr
4 den. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha 1633 za purgmistra Pavla Kopíka prodán jest ten gr[unt] požár s 1 čt[vrtí] roli Jírovi Hrubému za 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vlášek a Martin Mazančík S.R.S.N.

Pusté