Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Petra Osoby

f 591a

Letha 1594 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 46 Petr vejš psaný má podsedek svuoj od Barbory Belky za 20 zl.
Závdanku dáti má letha vejš psaného při Vánocích 2 zl a ostatek platiti od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Petra Hoďasového předních peněz 8 zl.
A sirot[kům] ne[božtíka] Ondry Belového na posledních penězích 12 zl.
Rukojmě Macek Nováků a Pavel Kůrků S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Petr Osobů za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Petr Osobů za grunth svůj 2 zl.
Letha [15]96 položil Petr Osobů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Leta [15]97 položil Petr Osobů za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položiol Petr Osobů za grunt svůj na s[irotky] Ondry Belového 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Petr Osobů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Belového 2 zl.
f 591
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje jakož Anka, Dorota a Jan, s[irotci] n[ebožtíka] Ondry Bele, spravedlnosti své na tomto gruntě ještě 8 zl měli, ty jsou Petrovi Osobovi prodali. A tak tu již více nic nemají
A tak ten Petr Osobů grunt svůj [má] zouplna zaplacený.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze čtvrtí roli Janovi Ševčíkovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdáno mu za volný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jíra Hrubej, Tomáš Mašků SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Ševčík položil a přijal jich Jan Osoba 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Ševčíček a přijal Jan Osoba, co položil 15 gr.

Pusté