Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Pavla Kůrky

f 611a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 81 Pavel vejš psaný koupil jest grunth svuoj se čtvrtí roli od Pavla Janulkového za 80 zl.
Závdanku hned při odevzdávce položil témuž Pavlovi 4 zl a tak ještě mimo ten závdanek doláceti zůstává 76 zl. Ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky předně 46 zl.
Item Janovi Vrbovi též náleží 56 zl. Ty jemu jíti mají po vybrání sirot[ků] výš psaných též po 4 zl.
Item Pavlovi Janoulkovi na posledních penězích náleží
4 zl.
Rukojmě Macek Černých, Petr Osobů, Matouš Kolacia R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Kůrka, což od Pavla Janulkova peněz ostatních skoupil. Ty sobě na zaplacení gruntu sráží
4 zl. A Pavel vejš psaný tu nic více nemá.
f 611b
Letha 1595 položil Pavel Kůrka za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Kůrka za grunth svůj peněz 4 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Kůrka za grunt svůj peněz 4 zl.
Letha 1598 položil Pavel Kůrka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.

Téhož letha 1598 Pavel Kůrka prodal grunt ze čtvrtí roli, ze vším hospodářstvím Tobiášovi Linhartovému za 80 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce Tobiáš Pavlovi 12 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Šteruský, Jan Vrba, Jan Poduška S.R.S.N.
S což Pavel Kůrka na tom gruntě ještě mimo závdanek vzatý zaplatceného jměl, totiž 12 zl, ty jest Tobiášovi Linhartovému pustil. A tak na tom gruntě již více nic Pavel Kůrka nemá.

Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje Tobiáš Linhartů prodal podsedek ze čtvrtí roli Jírovi Štěpána Vnučkové[ho] za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Ruko[mě] za plath, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Mikuláš Nevěrů, Pavel Šembera, Martin Slovák S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Štěpána Vnučkového za grunt svůj, kteréž sobě na dílu svém porazil 4 zl.
Letha 1600 1601 za purgmistra Jana Kuběje a Václava Pytlovaného položil Jíra Štěpána Vnučkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky dvojích peněz 4 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Štěpána Vnučkových prodal podsedek se čtvrtí roli Jírovi Pelovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Miškéř, Martin Lukšů, Kašpar Hurtů, Tobiáš Linhartů S.R.S.A N.
f 612a
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Pelů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Pelů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt se čtvrtí roli Janovi Juríkovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Osoba, Jan Němeček SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Jurík položil peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem, náleží Janovi Vnučkovi.

Letha 1646 za purgmistra Matěja Kubíčka Jan Jurík zemřel, aby pak ten grunt pustý nezůstal, prodali jej úřad ze dvýma konima a polovice obsetím a jiným k němu příslušenstvím Janovi Švejdovi za summu 25 zl. Závdanku dal 5 zl, kteréž přijali úřad na zaplacení dluhův do důchodův JHM, placení ostatní summy po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Pavel Nevěra a Matěj Mlček SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Jan Švejda peněz ročních 1 zl. Přijaty sou do důchodův JHM.
f 612b
Letha Páně 1649 za purgkmistra Mikuláše Manového Jan Švejda z toho gruntu zešel, takovej aby pustej nezůstal, jest od téhož purgkmistra a ouřadu Jírovi Varholíkovi za summu 10 zl puštěn, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Sedlář a Jan Spěváček SRSAN.