Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Matěje Šteruzský[ho]

f 621a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 162 Matěj vejš psaný má grunth z půl lánem roli od Macka Durnovýho za summu 200 zl koupenej.
Závdanku tenž Matěj Mackovi položil 24 zl a tak ještě mimo ten závdanek dopláceti zůstává na sirot[ky] ne[božtíka] Jíry Tlustého 176 zl, které pokládati má při Vánocích od letha [15]94 po 8 zl.
Rukojmě Jan Onučka, Mikuláš Šteruzskej, Pavel Kutějků, Jan Vrba, Mikuláš Trachta a Macek Nováků R.S.N.
Letha 1594 položil Matěj napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha 1595 položil Matěj Šteruský za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Šteruský za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Šterovský(!) za grunt 8 zl.
Leta 1598 položil Matěj Šterovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tlustého 8 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Matěj Šterovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého
8 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Matěj Šteruský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
f 621b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Matěj Šteruzský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého
4 zl.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného Matěj Šteruzský prodal grunt s půl lánem roli, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem, z železy, s 1 bránou a jiným hospodářstvím Janovi, synu Mik[uláše] Pechového, za summu 240 zl. Závdanku jemu dal 38 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Pecha, Václav Vávrů, Jíra Tomšíků, Matěj Nováků S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan, syn Mikuláše Pechového, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Mikuláše Pechového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Mikuláše Pechového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 8 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento g[runt] od pana ouředníka Jírovi Pejhovýmu, náměstku neb[ožtíka] Mikuláše Pechového, na placení po 6 zl.

Jan Hlava z dílu Markyty manželky své, dcery neb[ožtíka] Jíry Tlustého, pustil Jírovi Pejhovi 2 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Jíra Pejha za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil týž Jíra za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 4 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil týž Jíra za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 3 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Pejhů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Pejhů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Pejhů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Pejhů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Pejhů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Pejhů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Pejha položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.
f 622a
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Pejha položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Tlustého 6 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž Pavel Kopík koupil grunt s půl lánem roli za 20 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jakub Dolní, Jan Němeček SRSN.
Jedna čtvrt pustá.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Kopík položil ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Pavel Kopík položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Kateřina n[ebožtíka] Jiříka Pajhy.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Pavel Kopík položil za gr[unt] svůj ročních 15 gr. Ty přijala Kateřina n[ebožtíka] Jiříka Pajhy.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Pavel Kopík položil a přijala Kateřina n[ebožtíka] Jiříka Pajhy 15 gr.
Letha 1646 za Pavla Žáka purgkmistra položil Pavel Kopík peněz ročních, které přijala Kateřina Pajhová 15 gr.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr položil peněz ročních za rok 1647 a přijala Katrřina Pajhová
1 zl.

f 622b
Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grundt z polou lánu roli po Pavlovi Kopíkovi Janovi Pokornému za summu tou, což na něm dopláceti jest, platiti každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Matěj Kubíček a Marek Kolacia S.R.S.a N.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest grunt pustý po Janovi Pokorným z jednou čtvrtí roli Kopíkovskej Janovi Buršovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Kovařík a Pavel Chmelař SRSN.