Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Pavla Kutějkového

f 631a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 150 Pavel vejš psaný má grunth svůj se čtvrtí roli od Václava Michalového za 100 zl koupenej.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 14 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti po 6 zl zůstává.
Ta spravedlnost náleží Jírovi, sirotku ne[božtíka] Vaňka Šípala, totiž summy 86 zl.
Rukojmě Pavel Janulků, Jíra Krejsů, Jan Vrba, Jíra Suchánek, Jíra Pejhů a Bartoš Kutějků R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Kutějků za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Kutějků za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest prodán od Pavla Kutějkového Václavovi Sanitrníkovi se čtvrtí roli, jednou klisnou a půl vozem za summu 100 zl. Závdanku položil Sanitrník Kutějkovi 10 zl,
f 631b
a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně při Vánocích po
6 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Kutějků, Mikoláš Mračnů, Jan Benedíkových, Pavel Kubíčkových S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Václav Sanitrník za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Václav Sanitrník za grunt svůj 6 zl.

Leta [15]97 Václav Sanitrník prodal grunt svůj se čtvrtí roli, z loukou a jiným vším příslušenstvím, což k tomu gruntu prve přináleželo, Janovi Vařajovi za summu 100 zl. Závdanku položil hned při odevzdávce Jan Vařajových témuž Sanitrníkovi 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 6 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Ryzulka, Janek Pelouch, Matouš Rozum, Mikoláš Šteruský S.R.S.A.N.R.
Jakož jest Pavlovi Kutějkovi na tom gruntě peněz vyplatcených náleželo totiž 16 zl, ty jest prodal Janovi Vařajovi za 3 zl 6 gr. A tak tu více tenž Pavel žádné spravedlnosti nemá. A těch 16 zl se Janovi Vařajovi na zaplatcení gruntu vypisují.
Václav Sanitrník též jest prodal díl svůj, kterejž jest na tom gruntě vyplatceny měl, totiž 19 zl, Janovi Vařajovi za summu 3 zl 15 gr. A tak tenž Václav Sanitrník na tom gruntě nic nemá. A Janovi Vařajovi se těch 19 zl na zaplatcení gruntu jeho vypisují.

Letha 1598 položil Jan Vařaja za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 6 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jan Vařeja za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka Vaňka Šípala 6 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jan Vařejů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 4 zl.
f 632a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Vařejů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Vařejů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Vařejů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala ročních peněz 6 zl.
Též položil na ty sirotky zadržalých peněz 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Vařejů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala ročních peněz 6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Jan Vařejů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 1 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Jan Vařejů za gr[unt] na s[irotky] n]ebožtíka] Vaňka Šípala 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jan Vařejů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Vařejů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 3 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Vařejů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Vařejů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Vařejů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Vařejů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Šípala 3 zl.
Ten grunt jest zaplacený.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Martin Mithaj ze čtvrtí roli grunt ujal po otci svém n[ebožtíku] Janovi Vařejovi a má ho za zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Sedlář, Mikoláš Smyslík
SRSN.
Pusté

f 632b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Pavla Žáka Martin Mithaj majíce grunt svůj ze čtvrtí roli zaplacený, ujal jest jej Pavel Mithaj tímž spůsobem a vypisuje se jemu jakožto synu svému za zaplacený. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Bureš, Tomáš Kozub SRSN.