Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Vaňka Hladkého

f 641a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 153 Vaněk vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli od Matěje Komárka za summu 100 zl.
Na kderýž jest závdanku položil 9 zl a peněz purgkrechtních za rok [15]93 2 zl. A mimo to zadržel za týž [15]93 rok 4 zl a tak ještě mimo ty zadržalé dopláceti zůstává od letha [15]94 při vánocích po 6 zl – 85 zl.
Ta summa nadepsaná i s těmi zadrželými náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 56 zl. Ty jim předně vyplněny býti mají.
Item Matějovi Komárkovi na posledních penězích 33 zl.
Rukojmě Jan Miklošů, Jíra Miklošů, Pavel Kutějků a Jan Machových R.S.N.
Letha [15]94 položil Vaněk Hladký peněz ročních za grunth
4 zl. Ty jsou odvedeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Vaněk Hladký za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Hladký za grunth 4 zl.
Letha [15]97 položil Vaněk Hladký za grunth 4 zl.
f 641b
Letha 1598 položil Vaněk Hladký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Vanšk Hladký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
4 zl.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Vaněk Hladký prodal grunt ze čtvrtí roli Zuzanně Kolacijčičce za summu 100 zl. Závdanku jemu položila 9 zl, platiti má od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, op[ravu] gruntu a povinn[osti] JM Páně Jíra Vašků, Jan Lukšů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Petr Krejčí na místě Zuzanny manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Petr Krejčí za grunt za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Petr Krejčí za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného jakož náleželo Kateřině, manželce n[ebožtíka] Vaňka Hladkého, dílu jejího, což na ni přišlo z peněz vyplacených od téhož n[ebožtíka] Vaňka Hladkýho summy 9 zl 10 gr, takové peníze prodala Petrovi Krejčímu za hotových 1 zl 1 gr 1 den. A tak ona na tom gruntě nic míti nebude.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Petr Krejčí za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Petr Krejčí za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny jakož na tomto gruntě náleželo Matějovi Komárkovi posledních peněz 33 zl, ty jest prodal Jíra Branecký, strejc dotčeného Matěje Komárka, Petrovi Krejčímu za hotových 1 zl 8 gr. A tak na tom gruntě nic nemá. A puštěno témuž Petrovi Krejčímu od pana ouředníka tento g[runt] požár na placení po 2 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Petr Krejčí za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Petr Krejčí za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Petr Krejčí za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
f 642a
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Petr Krejčí za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Petr Krejčí za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Petr Krejčí za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Petr Krejčí položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Petr Krejčí položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Petr Krejčí položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Petr Krejčí položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře prodán jest ten požár se čtvrtí roli Mikulášovi Kubíčkovi bez závdanku za summu 15 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Radoš a Pavel Nevěra
S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Mikuláš Kubíček položil za gr[unt] svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Mikuláš Kubíček položil za gr[unt] svůj Janovi Vaškových, kterých přijal
15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Mikuláš Kubíček položil a přijal Jan Vaškových 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Mikuláš Kubíček Janovi Vaškovýmu peněz ročních 15 gr.
f 642b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Mikuláš Kubíček položil ročních peněz za rok 1647 a přijal Jíra Vašků 15 gr.