Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Pavla Kubíčka

f 651a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 183 Pavel vejš psaný koupil jest grunth s půl lánem roli od Martina Kubíčkova otce svého za summu 160 zl.
Na kderýž jest závdanklu otci své[mu] položil 10 zl a vtom jest otec jeho umřel. A tak ještě 150 zl bratřím a sestrá[m] svým, v čemž i on sám díl má dopláceti od letha [15]93 zůstává pořadně po 6 zl. Na to jest položil leta [15]93 4 zl a zadržel za týž rok 2 zl. Ty 4 zl komu jsou vydány, v rejstřích si[rotčích] jsou poznamenány. A mimo to tenž Pavel dílu svého z tej summy srazil 30 zl 12 gr a tak ještě dopláceti zůstává 115 zl 18 gr, tak jakž v rejstřích sirot[čích] jest o tom položeno.
Rukojmě Macek Nováků, Václav Benedíků, Václav Řitka, Martin Machala, Matěj Komárek R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Kubíčků peněz ročních za grunth 6 zl. Odvedeny do truhlice sirotčí na sirotky svrchu psané.
f 651b
Letha [15]95 položil Pavel Kubíčků za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Kubíčků za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Kubíčků za grunt 6 zl.
Leta 1598 položil Pavel Kubíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kubíčka 6 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Pavel Kubíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kubíčka 6 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Pavel Kubíčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kubíčka 3 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Martin Šklubalů na místě Kuny, pozůstalé vdovy po n[ebožtíku] Pavlovi Kubíčkovém, koupil grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, se vším osetím, s 1 krávou, se
4 ovcemi, se 3 svinským dobytkem a jiným k tomu příslušenstvím za summu 230 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu Kuny mnaželky své 24 zl 15 gr.
A tak zůstává dopláceti 205 zl 15 gr jmenovitě těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kubíčka předních peněz
111 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kubíčkového 94 zl 15 gr, placením od letha ut s[upr]a po 6 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Psík, Jan Kubíčků, Pavel Vaverčík, Jíra Duchánek, Jan Benedíků, Petr Krejčí S.R.S.A N.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Šklubalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kubíčka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Šklubalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kubíčka 2 zl.
Pustý

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka s povolením pana ouředníka strážnicského prodána jest jedna polovice toho požáru s jednou čt[vrtí] roli Martinovi Mazančíkovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vlášek a Pavel Janíků S.R.S.N.
f 652a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Michalovi Sralčíkovi za 20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Mikuláš Smyslík, Ondra Dolní SRSN.

Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa s téhož svrchu psaného gruntu ujímá čtvrt Jan Bureš za summu 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní Urban Tkadlec, Jan Šerých SRSN.

Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového a starších jeho jest ten celý polulán zase prodán Janovi Spěvákovi za summu 30 zl (jedna čtvrt jest pustá), placením ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké panské i obecné Pavel Kopík a Eliáš Hříbek SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jan Spěvák a zůstává za úřadem, který položil 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Jan Spěvák peněz ročních 1 zl. Ten zlatej přijali nápadníci po Pavlovi Kubíčkovi.
f 652b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Spěvák položil peněz ročních za rok 1647 a přijali nápadníci po n[ebožtíku] Pavlovi Kubíčkovi 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Janovi Krčmářovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Matěj Karas a Kryštof Sedlář SRSN.