Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Mikuláše Kutějkového

f 671a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 143 ten Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli od Bartoše bratra svýho za summu 88 zl, kteréž platiti má od letha [15]90 pořadně při Vánocích po 4 zl
Na to jest do letha [15]93 položil 14 zl, ty jsou vydány níže psaným nápadníkům. A ještě mimo to dopláceti zůstává od letha [15]94 74 zl.
Ta summa náleží osobám bíže psaným, mimo předešlé jejich vybrání, a to takto:
Item Jírovi Velečkovému peněz od Jana Vítkova po Kateřině manželce jeho skoupených 38 zl, s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky. Ty jemu jíti mají od napřed psaného leta po 2 zl.
Item Kuně, Zuzanně, Mandě, dcerám neboštíka Vaňka Matějkového, náleží jim 36 zl, přijde na každý díl mimo předešlé jejich vybrání, toto:
Item Kuně 11 zl 10 gr.
Item Zuzanně 9 zl 10 gr.
Item Mandě 15 zl 10 gr.
Ty jim všem třem společně jíti mají od letha [15]94 nadepsaného po 2 zl.
Rukojmě Ondra Vincour, Bartoš Kutějků R.S.N.

Letha [15]94 položil Mikuláš Kutějků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho vydáno s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl a nápadníkům Vaňka Matějkového též 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Kutějkovejch za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Z toho dáno Jírovi Velečkovi
2 zl, Kuně, nápadnici nahoře psané dáno na díl její 1 zl, item Mandě též dáno na díl její 1 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kutějků za grunth peněz 4 zl. Z toho dáno na sirotky Štěpána Vnučky 2 zl a Vaňka Matějkového nápadníkům též dáno 2 zl.
Leta [15]97 položil Mikuláš Kutějků za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnuč[ky] 4 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Kutějků za grunt svůj nápadníku n[ebožtíka] Vaňka Matějkových 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Kutějků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl a na nápad[níky] n[ebožíka] Vaňka Matějkových 2 zl.

f 672a
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Kutějků za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl a na nápadníky Vaňka Matějkových 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Kutějků za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl a na nápadníky Vaňka Matějkových 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Kutějků za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl, na nápadníky n[ebožtíka] Vaňka Matějkových 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Kutějků za g[runt] ročních peněz 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl a na nápadníky n[ebožtíka] Vaňka Matěkových 2 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka koupil jest Urban Miketa grunt ze čtvrtí roli za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu a jinších povinností odbejvání Tomáš Mašků, Václav Kozák SRSN.

Pusté