Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Jíry Šardy

f 681a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 137 Jíra vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli od Jíry Podřezala za 39 zl.
Na kderýž jest s závdankem a penězi purgkrechtními do letha [15]93 vyplnil 10 zl a ještě dopláceti zůstává od leta [15]94 při Vánocích po 3 zl – 29 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holše 22 zl.
Item Jírovi Podřezalovi 5 zl. Ty jemu jíti mají, když sirotci obojí nadepsaní spravedlnost vyberou.
Rukojmě Mikuláš Lukšů, Tomáš Zvedinosů a Bartoš Tkadlec R.S.N.
A jakož jest nebožtík Mikuláš Polášek na tom gruntě podle zápisu knih starých purgkrechtnch v listu 110 prodajíce jej lidem, nětco dlužen pozsůtal, o kterýžto dluhy na spravedlnost jeho (ač měl-li by na tom gruntě jakou) připovědi učinili, aby jim to dojíti mohlo takového statku, čímž by se těm lidem na místě Poláčkovém zaplatiti mohlo, žádného se nenachází.
f 681b
Letha [15]94 položil Jíra Šardů za grunth peněz purgkrechtních sir[otkům] ne[božtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Šarda za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Šardů za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Jíry Šardy za grunth 3 zl.
Letha 1598 položil Jíra Šardický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 3 zl.
Jíra Podřezal majíc na tomto gruntě zaplatceného 5 zl, ty j[es]t odvedl s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holše za dluh svůj, což jim za vinohrad dopláceti jměl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Šardický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 3 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jíra Šardický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Šardický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.
Letha 1602 za fojta Mikuláše Vodičky, za purg[mistra] Václava Pytlovaného položeno z závdanku Šardového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného prodán grunt, zůstalej po n[ebožtíku] Jírovi Šardovi, se čtvrtí roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, se vším osetím i s jiným hospodářstvím Mackovi Křivému za summu 90 zl. Závdanku dal
12 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 zl. Přidáno mu k tomu 15 m[ěřic] ovsa a 1 prase. Odevzdáno mu to za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kutějků, Petr Krejčí, Martin Chochol S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného rukojemníci ut s[upr]a prodali grunt ze čtvrtí roli, s 1 koněm, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, z kteréhož Macek Křivý ušel, Martinovi Slovákovi za summu 90 zl. Místo závdanku položiti má peněz ročních 3 zl a platiti od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Napapal, Tomáš Výskal, Jíra Vazač S.R.S.A N.
f 682a
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Slovák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Slovák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jan Holše 1 zl
15 gr.
[Pusté]

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie Martin Slovák za tento gr[unt] nebude povinen platiti až od letha 1615 po 2 zl za tou příčinou, že pustej byl od vpádu nepřítele.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Slovák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše peněz
2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Slovák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 1 zl. Ten jest dán Janovi Podřezalíkovi po mateři jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Slovák položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 3 zl. Ty 3 zl přijal Jan Podřezal po mateři své.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka koupil jest Tomáš Fridrich grunt se čtvrtí roli za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntův a jinších povinností odbejvání Tomáš Mašků, Vašek Kozák SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt jest prodán Janovi Vrabcovému za summu 5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Adam Chochol a Jan Jurík slíbili rukou společnou a neroz[dílnou]

Pustý